Tarjoamme merkittäväksi tuulivoimayhtiöiden osakkeisiin sidotun joukkovelkakirjalainan


Maailman energiantuotanto on murroksessa, ja muutoksen kärjessä on tuulivoimalla tuotetun sähkön voimakas kasvu. Teknologiainnovaatioiden ja mittakaavaetujen ansiosta globaalit tuulivoimamarkkinat ovat lähes nelinkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja vakiinnuttaneet asemansa yhdeksi kustannuskilpailukykyisimmistä ja kestävimmistä sähköntuotantomuodoista kaikkialla maailmassa.

Tuuliyhtiöt kuponki 1200x628

Tuulivoiman rakentamisen ja sillä tuotetun sähkön kasvavasta kysynnästä hyötyvät eurooppalaiset tuulivoimayhtiöt Ørsted A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy SA ja Vestas Wind Systems A/S. Nyt tarjoamme asiakkaillemme merkittäväksi näiden yhtiöiden osakkeiden kehitykseen sidottua uutta Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalainaa, jossa sijoittajalla on mahdollisuus tuottoon sekä nousevassa että paikallaan pysyvässä markkinassa.

Ørsted A/S on tanskalainen energiayhtiö, joka on tehnyt täyskäännöksen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Yhtiö toimii toistaiseksi pääsääntöisesti Euroopassa, mutta on laajentamassa toimintaansa muun muassa Yhdysvalloissa ja Itä Aasiassa. Yhtiö myi vuonna 2017 kaikki öljyn ja kaasutuotantonsa ja on nykyään maailman suurin merituulivoimalla tuotetun sähkön tuottaja. Vuoteen 2022 mennessä yhtiön merituulivoiman kapasiteetti tulee olemaan 9,9 GW.

Siemens Gamesa Renewable Energy SA on tuulivoiman pioneeri, jonka pääasialliseen liiketoimintaan kuuluvat meri ja maatuulivoimaturbiinien tuotanto ja huolto. Yhtiön turbiineilla tuotetaan vuosittain yli 100 GW:n edestä energiaa ympäri maailmaa, mikä riittää lähes 87 miljoonan kotitalouden energiantarpeisiin. Tämä määrä tuotettuna tuulivoimalla pienentää hiilidioksidipäästöjä yli 300 miljoonalla tonnilla vuodessa. Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta Siemens Gamesan liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta syyskuussa 2021 päättyneellä tilikaudella.

Vestas Wind Systems A/S on tanskalainen yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa, asentaa ja huoltaa tuuliturbiineja maailmanlaajuisesti. Yhtiö on asentanut 145 GW:n edestä tuuliturbiineja 85 maassa, ja yhtiö työllistää noin 29 000 henkilöä. Vestaksen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kun taas liiketulos laski toimitusketjuhaasteiden ja kustannusinflaation takia. Vestas on markkinajohtaja tuuliturbiinien ylläpitotoiminnoissa, sillä yhtiö huoltaa yli 50 000 turbiinia ja optimoi niiden käyttöä yli 70 maassa.


Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki


Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Ørsted A/S:n, Siemens Gamesa Renewable Energy SA:n ja Vestas Wind Systems A/S:n osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos heikoiten kehittynyt osake on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 9 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa heikoiten kehittyneen osakkeen 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen heikoiten kehittyneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).

 • Sijoitusaika on noin 5 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.


Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kupongin merkintäaika päättyy 17.12.2021.

Lue lisää sivulta Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki.

Rami Niemi, liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat, Elite Alfred Berg


Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg