Tarjoamme merkittäväksi Nokian ja Nordean osakkeisiin kohdistuvan joukkovelkakirjalainan


Tarjoamme merkittäväksi uuden joukkovelkakirjalainan Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki, jossa sijoittajalla on mahdollisuus tuottoon nousevassa, sivuttaisessa tai jopa laskevassa markkinassa.

Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Nokia Oyj:n ja Nordea Bank Abp:n osakkeiden pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki

Nokia raportoi vahvasta kesäkuuhun 2021 päättyneestä puolivuotiskaudesta, mikä mahdollisti myös koko vuoden 2021 tulosodotusten noston. Keskeisiä positiivisia tulosajureita olivat matkapuhelinverkkojen ja verkkoinfrastruktuurin ennakoitua parempi tuloskehitys. Nokia on vahvasti mukana myös ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Nordea raportoi kesäkuussa päättyneellä toisella vuosineljänneksellä vahvasta liikevoiton kasvusta edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Kasvun mahdollistivat erityisesti tuottojen parantuminen, kulujen hallinta ja vähäiset luottotappiot. Huomionarvoista on myös pankin kilpailijoita nopeampi kasvu viime aikoina. Nordea julkaisi vuoden alussa pitkän aikavälin kestävyystavoitteensa.

 

Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki

 Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:

Jos kummatkin osakkeet ovat vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin neljännesvuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

Neljännesvuosittain kasvava tuotto:
Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta neljännesvuoden pituista jaksoa kohden vähintään 4 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

Suojaa 25 %:n kurssilaskua vastaan ja tuottomahdollisuus myös kurssien laskiessa:
Jos vähintään yhden osakkeen tai kummankin osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna viimeisenä havaintopäivänä negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -25 %, erääntyy sijoitus nimellisarvoonsa ja tuottona maksetaan tuottoa nimellispääomalla puolet kasvavan tuoton määrästä (vähintään 2 % per neljännesvuotiskausi) kerrottuna kuluneiden neljännesvuotiskausien määrällä (20). Osakkeiden kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

Ei pääomasuojaa:
Jos vähintään yhden osakkeen tai kummankin osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -25 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen enemmän laskeneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Sijoitusaika on noin 5 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää: Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki

Rami Niemi

Rami Niemi

Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat

050 576 9281