Tarjoamme merkittäväksi kaksi uutta joukkovelkakirjalainaa puolivuosittain kasvavalla tuotolla


Tarjoamme merkittäväksi kaksi uutta joukkovelkakirjalainaa. Elite Alfred Berg Suomikori Kupongin kohde-etuutena ovat Suomessa toimivat listayhtiöt. Elite Alfred Berg Energiamuutos Kupongin kohde-etuutena on osakeindeksi, joka muodostuu uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamisen parissa toimivista yhtiöistä.

Kumpikin joukkovelkakirjalaina tarjoaa sijoittajalleen puolivuosittain kasvavan tuoton ja suojaa kohde-etuuksien laskua vastaan. Merkintäaika päättyy perjantaina 9.4.2021.

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo viiden suuren Suomessa toimivan ja listatun yhtiön muodostaman osakekorin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

koivut 700-220

  • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun: Jos osakekori on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

  • Puolivuosittain kasvava tuotto: Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 2 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

  • Suojaa osakekorin 40 %:n kurssilaskua vastaan: Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakekorin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

  • Ei pääomasuojaa: Laina ei ole pääomasuojattu. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman ja tuotto voi jäädä saamatta. Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

  • Sijoitusaika noin 5 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää: Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo kymmenen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamisen parissa toimivan yhtiön muodostaman osakeindeksin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

vihreaenergia 700-220

  • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun: Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

  • Puolivuosittain kasvava tuotto: Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 4 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

  • Suojaa osakeindeksin 40 %:n kurssilaskua vastaan: Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

  • Ei pääomasuojaa: Laina ei ole pääomasuojattu. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman ja tuotto voi jäädä saamatta. Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

  • Sijoitusaika noin 6 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää: Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki

Rami Niemi

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg