Tarjoamme merkittäväksi BMW:n ja Daimlerin osakkeisiin sidotun joukkovelkakirjalainan


Vähäpäästöinen sähköistyvä tieliikenne on ottamassa isoja harppauksia. Saksalaiset premium-automerkit BMW ja Mercedes-Benz ovat tässä muutoksessa kärkijoukossa. Tarjoamme nyt merkittäväksi BMW:n ja Daimlerin osakkeiden kehitykseen sidotun joukkovelkakirjalainan, jossa sijoittajalla on mahdollisuus tuottoon sekä nousevassa että paikallaan pysyvässä markkinassa. Merkintäaika päättyy 29.10.2021.

Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki -joukkovelkakirjalaina


Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillitsemistä, sillä esimerkiksi Suomessa liikenne muodostaa noin viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Yli 90 prosenttia liikenteen päästöistä tulee tieliikenteestä.

Saksalainen Daimler on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista. Yhtiö on ilmoittanut jakautuvansa kahdeksi erilliseksi yhtiöksi: Mercedes-Benz jatkaa henkilöautojen valmistusta, kun taas raskaiden hyötyajoneuvojen valmistus keskitetään Daimler Truck -nimiseen yhtiöön. Autojätillä on tähtäimessään täyssähköisyys ja asema maailman johtavana sähköautojen valmistajana. Vuodesta 2025 eteenpäin Mercedes-Benzin kaikki uudet ajoneuvoarkkitehtuurit ovat ainoastaan sähköisiä.

Daimler raportoi vahvasta kesäkuuhun 2021 päättyneestä vuosineljänneksestä, maailmanlaajuisesta puolijohdetuotteiden pulasta huolimatta. Yhtiö kertoi myös autojen ja hyötyajoneuvojen kokonaismyynnin kasvaneen merkittävästi edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

BMW-konserni on yksi maailman johtavista premium-luokan autojen ja moottoripyörien valmistajista. BMW ilmoitti toukokuussa tavoitteestaan välttää yli 200 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin. Tavoitteet on laskettu autojen koko elinkaarelle raaka-aineiden louhinnasta autojen kierrätykseen.

Konsernin tuloskehitys jatkui vahvana toisella vuosineljänneksellä 2021, kun liikevaihto ja nettotulos nousivat kaikkien aikojen ennätykseensä. BMW raportoi autojen vahvasta kysynnästä sekä yhtiön hyvästä hinnoitteluvoimasta.


Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki

Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Bayerische Motoren Werke AG:n (BMW AG) ja Daimler AG:n osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos heikoiten kehittynyt osake on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin neljännesvuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Neljännesvuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta neljännesvuotisjaksoa kohden vähintään 4 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa heikoiten kehittyneen osakkeen 25 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -25 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -25 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen heikoiten kehittyneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).

 • Sijoitusaika on noin 4 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.


Lue lisää sivulta Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki.

Rami Niemi, liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat, Elite Alfred Berg


Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg