2019-09-13 - Palkitseminen

Suomen 200. henkilöstörahasto perustettiin FCG:lle


Henkilöstörahastot ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisissa organisaatioissa. Ensimmäinen henkilöstörahasto aloitti toimintansa vuonna 1990. Keväällä 2019 perustettiin järjestyksessään 200. henkilöstörahasto, kun FCG Finnish Consulting Group Oy päätti luoda pitkäjänteisen sitouttamisohjelman.

Miten päädyitte perustamaan henkilöstörahaston?

”FCG:llä työhyvinvointi on noussut keskeiseksi kehittämisen teemaksi. Meillä on tunnistettu se, että henkilöstön sitoutumiseen ja sitouttamiseen liittyy monta ulottuvuutta, kuten reilut työnantajakäytännöt, läpinäkyvä ja hyvä johtaminen ja näiden lisäksi toimivat palkkaus- ja palkitsemismallit”, FCG:n henkilöstöjohtaja Eeva Kokki sanoo.

”Palkitsemisessa olemme halunneet luoda pitkäjänteisen sitouttamisohjelman, joka osaltaan tukee konsernistrategian toteuttamista arkipäivässä ja on henkilöstölle ehdoiltaan houkutteleva. Tämän pohdinnan tuloksena päädyimme perustamaan henkilöstörahaston, jonne voidaan ohjata sekä kertapalkkioita että tulospalkkioita voimassa olevan palkitsemisohjelman ja rahaston sääntöjen mukaisesti. Henkilöstörahasto on kiinnostava keino henkilöstölle myös pitkäjänteiseen ja aktiiviseen palkkioitten sijoittamiseen.”

Miksi yhteistyökumppaniksi valikoitui Elite Palkitsemispalvelut?

”Elite Palkitsemispalvelut oli helppo valinta asiantuntemuksen perusteella. Saimme tukea sekä FCG:n hallituksen linjaaman palkitsemisjärjestelmän yksityiskohtien määrittelyyn että rahaston perustamiseen ja sen hallinnon järjestämiseen.”

Miten yhteistyö Elite Palkitsemispalveluiden kanssa on sujunut?

”Rahasto on hyvin uusi asia FCG:llä, joten yhteistyö on vasta alussa. Tähän mennessä yhteistyö on ollut todella hyvää ja olemme saaneet nopeasti tietoa laajemminkin palkitsemiseen liittyvistä asioista.”


Lue myös Henkilöstörahastolaki täyttää 30 vuotta – nykyään henkilöstörahastot ovat koko henkilöstön yhteisiä etuuksia.

Lue lisää palkitsemisesta sivulta Palkitseminen ja henkilöstörahasto.