2019-04-09 - Sääntely ja verotus

Sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotus muuttuu


Sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuskohtelu muuttuu vuoden 2020 alussa. Vakuutustuotteet ovat kuitenkin myös jatkossa järkeviä ja verotehokkaita ratkaisuja pitkäjänteisille sijoittajille. Kerromme tässä artikkelissa tarkemmin muutoksista ja niiden merkityksestä asiakkaillemme.

Tärkeimmät muutokset koskevat vakuutustuotteista tehtävien nostojen verokohtelua ja tappioiden vähennyskelpoisuutta. Muutoksilla on vaikutuksia myös Elite Alfred Bergin tarjoamiin vakuutustuotteisiin, mutta ne eivät muuta vakuutustuotteiden verotuksen perusperiaatteita.

Muutoksista ensimmäinen koskee vakuutustuotteista tehtävien nostojen verotuskohtelua. Jatkossa voitollisesta sijoitusvakuutuksesta tai kapitalisaatiosopimuksesta tehtävät nostot sisältävät veronalaista pääomatuloa. Verotettavan pääomatulon suhteellinen osuus nostettavasta summasta vastaa vakuutussopimuksessa olevan tuoton osuutta koko sopimuksen arvosta. Sijoittaja ei jatkossakaan joudu maksamaan vakuutustuotteensa tuotoista veroja ennen kuin hän nostaa sijoittamiaan varoja ulos tai sopimus päättyy, ja sijoittaja voi näin ollen edelleen merkittävästi lykätä tuottojen verotusta vakuutustuotteen avulla. Vakuutustuotteen sisällä sijoituskohteiden vaihtaminen ei myöskään edelleenkään aiheuta sijoittajalle veroseuraamuksia.

Positiivinen muutos sijoittajan kannalta on vakuutustuotteessa syntyneiden tappioiden muuttuminen vähennyskelpoisiksi. Aiemmin vakuutussijoittaminen oli tältä osin suoraa sijoittamista huonommassa asemassa. Vuoden 2020 alusta alkaen tappiollisen sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen päättymisestä syntyy sijoittajalle vähennyskelpoinen pääomatulolajin tappio, jonka sijoittaja voi vähentää pääomatuloistaan. Tappion määrä on sijoittajalle maksetun säästösumman ja maksettujen vakuutusmaksujen erotus.

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 alussa voimaan tulevat sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotusta koskevat muutokset eivät siis muuta vakuutustuotteiden verotusta tavalla, joka merkittävästi heikentäisi niiden verotuksellista tehokkuutta pitkäjänteisen sijoittajan kannalta. Jatkossakin vakuutustuotteiden sisällä tehtävät sijoituskohteiden vaihdot ja muut toimeksiannot ovat sijoittajalle verovapaita, eivätkä tuotot vakuutustuotteen sisällä tule sijoittajan tuloina verotetuiksi ennen varojen nostamista tai sopimuksen päättymistä. Jatkamme Elite Alfred Bergillä aktiivisesti verotuksen ja lainsäädännön muutosten seuraamista, jotta voimme myös tulevaisuudessa huolehtia parhaiten asiakkaidemme etujen turvaamisesta.

Teemu Vaskiluoto
Avustava lakimies
Elite Alfred Berg