2021-11-30 - Asiakastiedote

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:in vertailuindeksi muuttuu 1.1.2022Zenito Silver and Gold -rahaston vertailuindeksi muuttuu 1.1.2022 alkaen. Muutos johtuu ESMA:n (European Securities and Markets Authority) uusista ohjeista ”Ohjeet tulosperusteisista palkkioista UCITS-rahastoissa ja tietyntyyppisissä vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa (AIF)”. Muutostarve tulee ESMA:n uusien ohjeiden mukaisista vaatimuksista ja rahaston arvon ja vertailuindeksin keskinäisen kehityksen tilastollisista ominaisuuksista tai yhteisliikkuvuudesta (Tracking Error ja R-squared (R2)). Indeksien ja rahaston arvon kehitystä ja yhteisliikkuvuutta voi tarkastella tämän tiedotteen lopussa liitteenä olevista kuvista.

Uusi vertailuindeksi
Rahaston uusi vertailuindeksi tulee 1.1.2022 alkaen olemaan nykyisen ACWI MSCI Metals and Mining -indeksin ja FTSE Gold Mines -indeksin aritmeettinen keskiarvo (50/50).

Rahaston kehitys suhteessa nykyiseen vertailuindeksiin ja high water mark:iin (HWM)
Zenito Silver and Gold -rahaston vertailuindeksinä on rahaston käynnistymisestä lähtien ollut kaivosyhtiöiden tuottoa mittava ACWI MSCI Metals and Mining -indeksi. Rahaston tuotto (C-osuussarja) alusta per 4.11.2021 on ylittänyt tämän vertailuindeksin 80,8 %:lla.

Rahaston kehitys suhteessa kultakaivosindeksiin (FTSE Gold Mines-indeksi) EUR
Zenito Silver and Gold -rahaston tuotto (C-osuussarja) alusta lähtien on ylittänyt kultakaivosyhtiöiden tuottoja mittaavan FTSE Gold Mines -indeksin per 4.11.2021 175,0 %:lla.

Rahaston kehitys suhteessa uuteen vertailuindeksiin
Zenito Silver and Gold -rahaston uusi vertailuindeksi 1.1.2022 alkaen tulee olemaan yllä mainittujen kahden indeksin (ACWI MSCI Metals and Mining ja FTSE Gold Mines) aritmeettinen keskiarvo. Rahaston tuotto (C-osuussarja) alusta per 4.11.2021 olisi ylittänyt uuden vertailuindeksin 127,9 %:lla.

Kun uusi indeksi vaihtuu
Vaihtopäivänä nykyinen indeksi vaihdetaan uuteen ja rahaston päivittäistä tuottoa verrataan siitä lähtien uuden vertailuindeksin muutokseen. Rahaston ja nykyisen indeksin tuottoero indeksien vaihtopäivänä (80,8 arvopistettä per 4.11.2021) on lähtöpiste, ja rahaston nykyinen high water mark -taso (177,78 arvopisteen ylituotto) jää voimaan. Jos vaihtopäivä olisi tämän tiedotteen kirjoituspäivä 4.11.2021, rahaston arvon (C-osuussarja) tulisi siis kehittyä 96,98 arvopistettä paremmin kuin uusi vertailuindeksi vaihtopäivästä eteenpäin, ennen kuin nykyinen high water mark -taso olisi seuraavan kerran saavutettu.

Liitteenä Zenito Silver and Gold -rahaston (C-osuussarja) ja indeksien arvonkehityskuvia rahaston alusta lähtien (25.1.2016 - 4.11.2021).

Lisätietoja:
Petter Langenskiöld, Zenito Oy, +358 50 563 89 33
Kim Lindberg, EAB Rahastoyhtiö Oy, +358 45 671 15 70

LIITETIEDOT

Tiedote muutoksesta vertailuindeksiin Zenito Silver and Gold 20211130-kuva1
Tiedote muutoksesta vertailuindeksiin Zenito Silver and Gold 20211130-kuva2
Tiedote muutoksesta vertailuindeksiin Zenito Silver and Gold 20211130-kuva3