2016-01-20 - Asiakastiedote

Sijoitusrahasto Elite Systematican lakkauttaminen


Sijoitusrahastolain 119 § mukainen ilmoitus

Sijoitusrahasto Elite Systematican lakkauttaminen

Sijoitusrahastolain mukaan rahaston varojen on oltava vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa.  Sijoitusrahasto Elite Systematican varat ovat laskeneet alle laissa säädetyn vähimmäismäärän. Edellä mainitusta syystä rahastoa hallinnoivan Elite Rahastohallinto Oy:n hallitus on 19.1.2016 tehnyt päätöksen rahaston lakkauttamisesta. Rahaston salkunhoitajana toimii Elite Rahastohallinto Oy.

Rahasto on 19.1.2016 suljettu uusilta merkintä- ja lunastustoimeksiannoilta. Rahaston sijoitukset muutetaan sijoittajien varoja turvaavalla tavalla käteiseksi ja rahaston varat jaetaan osuudenomistajille. Rahaston varat jaetaan maksamalla kullekin osuudenomistajalle osuuksien lukumäärän perusteella määräytyvä osuus rahaston varoista välittömästi sen jälkeen, kun rahaston kaikki sijoitukset on muutettu käteiseksi ja vastaanotettu. Maksaminen toteutetaan tilisiirroin niille osuudenomistajien pankkitileille, jotka osuudenomistajat ovat ilmoittaneet rahasto-osuuksien lunastusten maksamista varten.

Rahaston lakkauttaminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Lainmukainen lopputilitys julkaistaan rahastoyhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.eliterahastohallinto.fi, kun lakkauttamistoimet on saatu päätökseen.

Elite Rahastohallinto Oy:n hallitus.                                    


Marjut Kaste, Toimitusjohtaja                                                                 

Elite Rahastohallinto Oy                                                                                              

Osoite: Eteläesplanadi 22 A                                                                   

Puhelin: 0201 558 614                                                                                                 

Sähköposti: rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi