Sijoittamalla voit vaurastua, mutta myös vaikuttaa


Sijoittamisen vastuullisuudesta puhuttaessa monille tulee ensimmäisenä mieleen sijoituskohteiden rajaaminen. Poissulkeminen voi perustua esimerkiksi kansainvälisiin standardeihin ja koskea ihmisoikeuksien toteutumista, työehtoja, ympäristövastuuta ja korruptiota. Sijoituskohteista voi sulkea pois myös kokonaisia toimialoja arvoista tai vaikka liiketoimintaympäristön pysyvästä heikkenemisestä johtuen.

Vastuullinen-sijoittaminen

Hyvä esimerkki on tupakkateollisuus, jonka arvioidaan aiheuttavan tuotantoketjun ihmisoikeusrikkomusten lisäksi vuosittain noin seitsemän miljoonan ihmisen kuoleman ja jopa triljoonan dollarin taloudelliset kustannukset. Tästä syystä noin 180 maata on allekirjoittanut WHO:n sopimuksen, joka tähtää tupakkatuotteiden kulutuksen vähentämiseen 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä lainsäädännön ja veronkorotusten kautta. Ei kuulosta hyvältä sijoituskohteelta, vai mitä?

Keskiössä aktiivinen omistaminen

On myös totta, että rajaamalla sijoituskohteita menettää mahdollisuuden vaikuttaa omistajan ja rahoittajan roolissa yrityksen tai toimialan toimintaan. Siksi aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen ovat enenevässä määrin varainhoitajien vastuullisuustyön keskiössä ja olennainen osa tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista. Elite Alfred Berg edustaa Suomessa yksinoikeudella osaomistajansa BNP Paribas Asset Managementin (”BNPP AM”) rahastoja. BNPP AM:n vastuullisen sijoittamisen lähestymistapa on saanut parhaan mahdollisen arvosanan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita edistävältä PRI-järjestöltä.

BNPP AM edisti vuonna 2017 suomalaisten sijoittajien puolesta yhteensä 1 490 yhtiökokouksessa ja dialogissa noin 200 yhtiön hyvää hallintotapaa, vastuullisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Hiilijalanjäljen lisäksi tavoitteena on ymmärtää ja kannustaa ilmaston lämpenemisestä eniten kärsiviä yrityksiä ja toimialoja mukauttamaan toimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen linjausten mukaiseksi. Fossiilisten polttoaineiden keskeisestä roolista johtuen vuodesta 2014 lähtien erityisenä painopisteenä ilmastonmuutoskeskustelussa on ollut dialogi öljy- ja kaasusektorin yhtiöiden kanssa.

Vastuu myös asiakkaiden päästöistä

Toukokuun 18. päivä 2018 BNPP AM julkaisi yhdessä 58 muun merkittävän sijoittajan kanssa avoimen kirjeen öljy- ja kaasualan yhtiöille Financial Times -lehdessä. Nämä sijoittajat edustavat yli 10,5 triljoonan dollarin sijoitusvarallisuutta. Kirjeen tavoite oli patistaa yrityksiä olemaan avoimempia ja ottamaan vastuuta oman liiketoimintansa lisäksi heidän asiakkaidensa aiheuttamista päästöistä sekä sopeuttaa liiketoimintamallinsa kahden asteen talouteen*. Öljy-yhtiö Shell on ensimmäisenä vastannut sijoittajien painostukseen koskien hiilijalanjäljen pienentämisestä. Vaikka dialogi yhtiön ja sijoittajien välillä jatkuu muun muassa termien tavoite ja kunnianhimo ympärillä, voi ilmoitusta pitää rohkaisevana askeleena.

Ilmastonmuutos on todellinen uhka, joka nykysitoumustasolla aiheuttaa merkittävän globaalin bruttokansantuotteen supistumisen lähivuosikymmeninä. On huomattavasti halvempaa torjua kuin korjata vahinkoja. Pariisin ilmastosopimusta on ajanut vahvasti myös Vatikaani, joka on paitsi arvojohtaja ja vakituinen tarkkailujäsen YK:ssa, myös varakas sijoittaja. Paavi Franciscus kutsui öljy-yhtiöiden johtajat luokseen kesäkuun ensimmäisellä viikolla keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja uusiutuvasta energiasta. Sinä voit vaikuttaa tekemällä fiksuja valintoja päivittäisessä elämässäsi sekä sijoittamalla rahastoihin, joiden hoitajat ajavat etuasi sijoittajana ja ihmisenä.

*) Kahden asteen talous viittaa Pariisin ilmastosopimukseen, jolla tavoitellaan maapallon lämpötilan nousun rajoittamista maksimissaan kahteen asteeseen.

Lähteet:


Minna Leisvuori
Johtaja
Globaalit tuotteet, vastuullinen sijoittaminen ja rahastovälitys