Sijoittaja, muistathan tehdä vähennykset pääomatuloistasi


Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat jälleen huhtikuussa. Verovelvollisen tulee itse tarkastaa veroilmoitus ja vaatia siitä mahdollisesti puuttuvat vähennykset. Kokosimme yhteen sijoittajan näkökulmasta tärkeimmät pääomatuloista tehtävät vähennykset.

Huomaathan, että sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta sijoitettu varallisuus ei näy veroilmoituksellasi. Sijoittaessasi varallisuutta tällaisen sopimuksen sisällä sinun ei tarvitse huolehtia veroilmoituksen täyttämisestä tältä osin. Sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus ovat sekä verotehokkaita että vaivattomia ratkaisuja hoitaa omaa sijoitusvarallisuutta. Kysy lisää sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta asiantuntijoiltamme.

Tulonhankkimismenot

Voit vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Kulujen täytyy liittyä sijoitustoiminnan tulojen hankkimiseen. Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi tulonhankkimiseen kohdistuvan lainan korko- ja hoitokulut. Tulonhankkimiseen kohdistuvan lainan korot ja hoitokulut voi vähentää verotuksessa täysimääräisesti. Arvopapereiden, arvo-osuuksien tai näihin rinnastettavien sijoitusten omaisuudenhoitoon ja säilyttämiseen liittyvät kulut voi myös vähentää. Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenoissa on kuitenkin 50 euron omavastuu. Esimerkiksi omaisuudenhoitomaksut ovat siis omavastuuosuus huomioiden vähennyskelpoisia. Mikäli ilmoitat tai korjaat hoito- ja säilyttämismenoja, ilmoita ne vähentämättä omavastuuosuutta.

Tulonhankkimismenoja ovat myös esimerkiksi tallelokerovuokrat sekä sijoitustoimintaan liittyvät puhelin- ja tietoliikennekulut sekä sijoittamiseen liittyvä ammattikirjallisuus. Edellä mainitut kulut ovat tyypillisiä menoja, joita ei ole valmiiksi merkittynä esitäytetylle veroilmoitukselle, vaan ne tulee itse lisätä.

Menotositteita ei liitetä veroilmoitukseen, vaan ne tulee säilyttää. Voit vähentää ainoastaan omat kulusi. Mikäli esimerkiksi tulonhankkimislaina on puolisoiden yhteinen laina, siitä johtuvat kulut tulisi jakaa puolisoiden kesken.

Jälkimarkkinahyvitys tulonhankkimismenona

Jälkimarkkinahyvitys on korkoa vastaava hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakirjalainoista. Joukkovelkakirjalainan oston yhteydessä ostaja voi maksaa jälkimarkkinahyvitystä myyjälle. Jälkimarkkinahyvitys on tällöin ostajalle tulonhankkimismenoa, ja hän voi vähentää sen omassa verotuksessaan. Jälkimarkkinahyvitystä kertyy joukkovelkakirjan luovutusta edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta.

Luovutustappiot

Omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot ovat vuodesta 2016 alkaen olleet luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotuksessa vähennyskelpoisia luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista. Sen sijaan ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista.

Vuodesta 2016 alkaen syntyneet luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista. Luovutusvoitoista vähentämättä jäänyt osuus vähennetään verovuoden puhtaan pääomatulon määrästä ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.

Luovutustappioita ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa. Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia kaupantekovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämisen maksut

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksut ovat vähennyskelpoisia pääomatuloista. Maksut saa vähentää pääomatuloista maksuvuonna. Maksut saa vähentää vain, jos vakuutus on itse otettu tai puolison ottamana saatu. Jos vakuutus on tehty jollekin muulle henkilölle, maksuja ei saa vähentää. Vähennyksen tekee aina se puoliso, jonka hyväksi vakuutus on otettu. Saat siis vähentää maksun pääomatuloistasi, jos sinut on nimetty vakuutetuksi. Näin on siinäkin tilanteessa, että puolisosi on ottanut sinulle vakuutuksen ja maksanut maksut.

Maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Vähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran siltä vuodelta, kun täytät 18 vuotta. Viimeisen kerran vähennyksen saa tehdä siltä vuodelta, kun eläkettä aletaan maksaa.

Vähennyskelpoisuuden osalta on kuitenkin syytä huomioida, että maksujen vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa myös se, milloin sopimus on tehty. Uusien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen vähennysoikeuden edellytyksenä on vuodesta 2013 alkaen ollut se, että säästöjä ryhdytään nostamaan vasta sen jälkeen, kun säästäjä on eläkeiässä. Tämä tarkoittaa työntekijän eläkelain mukaista lykättyä vanhuuseläkeikää, joka on 68 vuotta. Sen sijaan ennen vuotta 2013 tehdyn sopimuksen osalta eläkeiän alaraja on 63 vuotta.

Veroilmoituksesi yksinkertaistaminen

Aiheuttaako veroilmoituksen täyttäminen harmaita hiuksia? Haluatko tietää, miten pystyt yksinkertaistamaan veroilmoituksesi sisältöä esimerkiksi osake- tai rahastosijoitusten osalta? Kysy lisää asiantuntijoiltamme. Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy


Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä