2017-02-08 - Sijoitusmarkkinat

Salkunhoito: Osakemarkkinoiden heiluntaan reagoitiin rauhallisesti


Eliten varainhoitotuotteissa jatkoimme tammikuussa 2017 pääosin edellisen vuoden lopun viitoittamalla tiellä. Seurasimme tiiviisti markkinoita, mutta reagoimme rauhallisesti uutiskohinaan. Donald Trump oli jälleen aktiivisesti äänessä kommentoiden muun muassa protektionismia, verotusta ja kauppasopimuksia. Näiden kommentointien seurauksena osakemarkkinoilla nähtiin merkittäviä kurssivaihteluita. 

Elite osakerahastossa lisäsimme hieman painoa kehittyvillä markkinoilla mm. Venäjällä (USA:n Venäjä-pakotteet?) sekä Latinalaisessa Amerikassa, johtuen positiivisista yllätyksistä markkinoiden taloudellisessa datassa. Yhdysvaltojen korkojen nousupolun selkeytyessä entisestään siirsimme myös hieman painoa Euroopan pankkisektorilta USA:n finanssiosakkeisiin.

Joulukuun alussa aloittanut Elite Eurooppa Faktorit -rahasto toimi tammikuussa odotustensa mukaisesti tuoton ollessa +1,58 % vertailuindeksin päätyessä lievästi miinukselle. Euroopassa osakemarkkinat kulkivat tammikuussa tasaista sivuttaisliikettä aina kuukauden viimeiselle viikolle asti, jolloin nähtiin ensin jyrkkää nousua ja välittömästi sen jälkeen yhtä jyrkkää alamäkeä. Sektoreista rahoitussektori oli jälleen eniten performanssille tukea antanut toimiala.

Eliten korkorahastossa laskettiin paremman luottoluokituksen eurooppalaiset yrityslainat alipainoon heti tammikuun alusta. Pitkät korot lähtivät heti vuoden alusta Euroopassa selvään nousuun, mikä jatkui kuukauden loppuun asti. Korkotason nousu heijastui myös paremman luottoluokituksen yrityslainojen kehitykseen niiden hintoja laskevasti. Rahaston suhteellinen tuottokehitys parani myös tästä myynnistä johtuen vertailuindeksiään vasten. Kuukauden puolen välin jälkeen ostettiin yhdysvaltalaisia matalan luottoluokituksen yrityslainoja ja samalla avattiin USA:n dollariin liittyvä valuuttariski.