Salkunhoito: Euroopassa positiivisen yllätyksen mahdollisuusMarkkinoilla kesä sujui yllättävän rauhallisesti äärimmäisen epävarmoista alkuasetelmista huolimatta. Vielä juhannusaaton valjetessa ja valtaosan suomalaisista rauhoittuessa juhannuksen viettoon oli osakemarkkinoilla meno kaukana rauhallisesta: kurssit ympäri maailman sukelsivat jyrkkään laskuun sijoittajien arvioidessa EU:n tulevaisuutta ilman sen keskeistä jäsenvaltiota Britanniaa. 

Markkinoiden paniikki kuitenkin haihtui lähes yhtä nopeasti kuin alkoi, ja kurssit ovat tämän jälkeen olleet suhteellisen vakaassa nousussa. USA:ssa keskeiset osakeindeksit ovat jopa rikkoneet aiemmat huippulukemansa, ja myös Euroopassa osakemarkkinat ovat palautuneet Britannian kansanäänestystä edeltäneille tasoilleen.

Talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden kasvaessa katseet ovat jälleen kohdistuneet keskuspankkeihin, jotka ovat viime vuodet tukeneet taloutta laajoilla elvytyspaketeilla. Japanin keskuspankilta saatiinkin heinäkuun lopussa ilmoitus arvopaperiostojen lisäämisestä – ne jatkavat lähivuosina toteutettua massiivista elvytystä. Myös Britannian keskuspankki ilmoitti koronlaskusta, mikä oli odotettu liike EU-eron jälkimainingeissa.

Euroopan keskuspankki aloitti kesäkuun alussa yrityssektorin velkapapereihin kohdistuvan osto-ohjelman, joka on ollut Euroopan yrityslainamarkkinaa merkittävästi tukeva tekijä. Maaliskuussa tehty päätös osto-ohjelman perustamisesta on kaventanut eurooppalaisten yrityslainojen riskipreemioita selvästi, ja sama kehitys on jatkunut osto-ohjelman toteuttamisesta lähtien. Euroopassa odotuksissa on nykyisen elvytysohjelman laajentaminen, kun taas USA:ssa odotetaan koronnousujen lykkääntyvän entisestään. Toistaiseksi tilanteen yllätyshyötyjäksi ovat nousseet kehittyvät markkinat: ne hyötyvät odotettua pidempään kevyenä jatkuvasta rahapolitiikasta.

Vaikka osakemarkkinoilla kesä sujui aurinkoisissa merkeissä, on horisontissa myös tummia pilviä. Britannian EU-eroon liittyvät neuvottelut eivät välttämättä suju helposti ja mahdolliset takaiskut heikentäisivät myös markkinatunnelmaa. Akuutein huoli liittyy Italian pankkisektorin tilaan, sillä luottotappioiden kanssa taistelevien pankkien arvioidaan tarvitsevan runsaasti lisäpääomaa. Varsinaisesta pankkikriisistä ei voida vielä puhua, mutta pankkisektorin ongelmilla on aiemminkin ollut ikävä tapa levitä laajasti koko talousjärjestelmään.

Loppuvuodesta katseet kääntyvät taatusti USA:n lähestyviin presidentinvaaleihin, joissa asetelma on erittäin mielenkiintoinen. Republikaanien presidenttiehdokkaaksi kohonneen Donald Trumpin nousu maailman mahtavimman talouden ohjaksiin ei varmasti miellyttäisi kaikkia.

Eliten varainhoitosalkuissa kesä sujui rauhallisissa merkeissä, eikä merkittäviä muutoksia ole tehty. Osakesijoituksissa painotamme yhä Eurooppaa, vaikka EU:n tulevaisuuteen liittyvät huolet varjostavat kehitystä lyhyellä tähtäimellä. Euroopassa piilee kuitenkin positiivisen yllätyksen mahdollisuus, joka luo hyvät edellytykset kurssinousulle. Samaa ei voida sanoa Yhdysvalloista, jossa osakemarkkinoiden arvostus ei anna tilaa pettymyksille ja yritysten on erittäin vaikea kasvattaa merkittävästi tuloksiaan nykytasolta.

Korkosijoituksissa painotamme hajautetusti yrityslainoja sekä kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan valtiolainoja, joiden tuottotasot nähdään houkuttelevana. Eurooppalaisten valtionlainojen korot ovat suurelta osin miinuksella, joten sijoittajien vaihtoehdot korkopuolella ovat hyvin vähäiset ja riskinsietokykyä vaaditaan, mikäli mielii saada pääomilleen järkevää tuottoa.