2018-01-11 - Asiakastiedote

PRIIPS-avaintietoasiakirjat on julkaistu


Olemme julkaisseet paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIPS) annettavat avaintietoasiakirjat.

Tämän vuoden alusta lukien pankkien, vakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden sekä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden on annettava asiakkaalle vakiomuotoinen avaintietoasiakirja PRIIPS-tuotteista. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi:

  • vaihtoehtorahastot

  • vähittäismarkkinoiden strukturoidut tuotteet (myös strukturoidut talletukset)

  • sijoittamiseen ja säästämiseen käytettävät vakuutukset

  • sijoitusrahastot (vasta 2020 alusta alkaen).

Uusi PRIIPS-sääntely koskee koko EU:ta, ja sen tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta.

Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Asiakirjan tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse.

Voitte tutustua paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista annettaviin avaintietoasiakirjoihin sivulla Paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden asiakirjat (PRIIPS). Linkki löytyy myös sivuilta Yksityiset/Rahastot ja Instituutiot/Rahastohallinto.

Elite Alfred Berg

Asiakaspalvelu
Puh. 0201 558 610
asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi