Pörssilasku tarjoaa mahdollisuuden verosuunnittelulle


Koronaviruspandemia on monien muiden asioiden ohella vaikuttanut pörsseihin ja osakesidonnaisiin sijoituksiin ympäri maailmaa. Vaikka pörssikurssien lasku on vääjäämättä negatiivinen asia, voi laskusta myös hyötyä.

Kurssilaskua voi hyödyntää esimerkiksi, jos on halua siirtää osakkeita lahjana lapsille. Osakkeita voi nyt lahjoittaa seuraavalle polvelle huomattavasti alempaan hintaan kuin esimerkiksi kuukausi sitten. Näin säästetään lasten lahjaveroissa, ja osakkeiden mahdollinen arvonnousu menee aikanaan lasten hyväksi eikä siten tule enää perintöverotettavaksi.

Nyt voi olla myös oiva tilaisuus oman sijoitusyhtiön perustamiseen. Sijoitusten ollessa tappiollisia siirroista ei aiheudu veroseuraamuksia ja tappioita voi hyödyntää omassa verotuksessa viisi vuotta tappion syntymisvuoden jälkeen. On kuitenkin huomioitava, että verotuskäytännössä ei ole hyväksytty edestakaisilla osakekaupoilla hankittuja tappioita, eli tilanteita, jossa luovutettujen osakkeiden tilalle ostetaan välittömästi vastaavat osakkeet.

Sijoitusyhtiön avulla voidaan siirtää vaurastuminen seuraavalle sukupolvelle verotuksellisesti tehokkaasti, mutta säilyttää varojen kontrollointi. Sijoitusyhtiöllä voidaan myös kasvattaa rintaperillisen varallisuutta ilman perintöverovelvollisuutta. Sijoitusyhtiössä sijoitustoimintaa voidaan harjoittaa luonnollisen henkilön verotusta huokeammalla verokannalla.

Sijoittaja voi rahoittaa sijoitusyhtiön toimintaa lainaamalla varoja sijoitusyhtiölle. Laina voi olla koroton. Yhtiö lyhentää velkaa sijoittajalle saamillaan sijoitustoiminnan tuloilla. Sijoitusyhtiön oikeanlaisella omistus- ja rahoitusrakenteella saadaan joustava malli perheen varallisuuden hallinnointiin.

Sijoittajan on myös hyvä huomioida, että luovutustappiot voidaan nykyisin vähentää kaikista pääomatuloista, kuten vuokratuloista, koroista, osingoista ja luovutusvoitoista. Näin ollen esimerkiksi myymällä henkilökohtaisessa omistuksessa olevia osakkeita voidaan realisoida luovutustappioita, jotka ovat vähennyskelpoisia jo tänä vuonna saatavista pääomatuloista, esimerkiksi vuokratuloista. Samat aiemmin myydyt osakkeet voi hankkia myöhemmin esimerkiksi sijoitusyhtiön omistukseen. Mikäli sijoitusyhtiön omistajiksi on otettu myös lapset, hyödyttää sijoitusten mahdollinen arvonnousu tulevaisuudessa myös lapsia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nyt on korkea aika laatia asiantuntijan kanssa kokonaisvaltainen omaisuudenhoidon suunnitelma, jossa vallitsevaa markkinatilannetta hyödynnetään sekä henkilökohtaisen verotuksen suunnittelussa että perintösuunnittelussa. Suunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti kokonaisvarallisuuden mukaan. Suunnitelma kattaa sekä henkilökohtaisen omaisuuden että mahdollisen yritysvarallisuuden suunnittelun. Suunnitelmassa voidaan esittää esimerkiksi, kuinka osakesijoitusten siirtäminen jälkipolville toteutetaan hallitusti ja verotehokkaasti. Suunnitelmassa voidaan myös ottaa kantaa sijoitustoiminnan verotehokkuuden parantamiseen esimerkiksi sijoitusyhtiön, erilaisten vakuutusratkaisujen tai muiden mahdollisuuksien avulla.

Suunnitelma on aina yksilöllinen. Se laaditaan omaisuuttasi varten, sinun etusi ja tahtosi huomioiden. Suunnitelman avulla saat koko varallisuuttasi koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita onnistunut ja tehokas omaisuuden suunnittelu edellyttää. Suunnitelma sisältää myös laskelmat toimenpiteiden tuomista verosäästöstä sekä aikataulun toimenpiteille. Elite Alfred Bergin kokeneet asiantuntijat yhteistyössä omaisuuden suunnitteluun erikoistuneiden lakimiesten kanssa huolehtivat siitä, että suunnitelma sekä siinä esitetyt toimenpiteet tehdään oikein, oikea-aikaisesti ja asiantuntevasti alusta loppuun saakka.


Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel