Perintösuunnitelma auttaa pienentämään perintöveroa


Toimittaja: Tarja Rannisto

Lainsäädännön mukaisilla toimilla voi perillisiltään säästää perintöveroseuraamuksia, kun itsestään aika joskus jättää.

Suomen lainsäädäntö antaa hyvin paljon myöten perintösuunnittelussa, kun se etukäteen suunnitellaan huolellisesti. Perintötilanteessa maksettavaksi tuleva vero voi siten olla huomattavasti pienempi kuin se olisi ilman suunnittelua. Elite Laki Oy:n toimitusjohtaja Teemu Pieviläinen kertoo esimerkin, jossa aviopuolisoiden yhteinen omaisuus käsittää vakinaisen-, vapaa-ajan- ja sijoitusasunnon sekä jonkin verran talletuksia ja lainaa niin, että kokonaisarvo on 519 700 euroa.

- Ilman suunnittelua perintöveroja kyseisessä tapauksessa olisi tullut maksettavaksi lähes 55 000 euroa, kertoo Pieviläinen.

- Me opastamme osaamisemme ja asiantuntemuksemme kautta perinnönjättäjiä toimimaan niin, että veroissa voidaan säästää huomattavia summia - lainsäädännön mukaisesti. Huolellisella perintösuunnittelulla veroseuraamukset olisivat edellä mainitussa tilanteessa 8000 euron luokkaa, jolloin perillisille syntyvä säästö olisi noin 47 000 euroa.

Perintösuunnitelma tehdään yksityiskohtaisesti kartoittamalla henkilön tai molempien puolisoiden koko omaisuus sekä laatimalla selkeä aikataulu toteutettaville omaisuusjärjestelyille. 

- Perinnönjättäjien oma tahto ja toiveet ovat luonnollisesti tärkeitä, siksi suunnitelmakin ohjautuu niiden mukaan mahdollisimman pitkälle. Huomioimme tarkasti myös sekä perinnönjättäjän että perillisten elämäntilanteen, Pieviläinen sanoo.

Omaisten asemaa voi helpottaa etukäteisillä toimilla

Testamentilla voidaan keventää perillisten raskasta aikaa lähimmäisen poismenon jälkeen. Sillä voidaan myös ohjata jättämäänsä perintöä itse haluamaan suuntaan.

- Monet haluavat omaisuuden säilyvän suvussa, joten testamentilla voidaan esimerkiksi sulkea perillisten puolisoiden avio-oikeus pois, selventää Pieviläinen.

- Oikein laaditun testamentin avulla testamentin saajalla on myös mahdollisuus esimerkiksi luopua omistusoikeudesta perintöön omien perillistensä hyväksi ja ottaa vastaan pelkkä hallintaoikeus ilman ylimääräisiä veroseuraamuksia. Tällöin saadaan perinnön arvosta riippuen  merkittäviäkin veroetuja, hän muistuttaa.

Eliten perintösuunnitelman yhteydessä laaditaan testamentin ohella aina myös edunvalvontakirja ja hoitotestamentti. Pieviläinen kertoo edunvalvontakirjan helpottavan läheisen asioiden hoitamista silloin, kun hän ei itse siihen enää kykene esimerkiksi sairauden vuoksi.

- Tämä on huomattavasti joustavampi tapa turvata muun muassa taloudellisten asioiden hoitaminen verrattuna maistraatin määräämän edunvalvojan kautta tapahtuvaan edunvalvontaan, hän sanoo.

Hoitotestamentissa voidaan muun muassa nimetä hoidoista päättävä henkilö silloin, kun itse ei siihen enää kykene. Pieviläisen mukaan siinä voidaan myös määrätä elvytyskiellosta, elinten luovutuksesta sekä kieltää elintoimintojen keinotekoinen ylläpito, jos mahdollisuutta niin sanotusti ihmisarvoiseen elämään ei enää ole.