Perheenjäsenet mukaan perheen kesämökkiin?


Yhteistä lomanviettopaikkaa halutaan vaalia, ja se säilyy usein suvussa sukupolvesta toiseen. Kesämökistä huolehtiminen on sydämen asia niin vanhemmille kuin lapsille.

Kesämökki laituri

Ennakoivilla omistusjärjestelyillä saadaan varmistettua, että mökki todella siirtyy lopulta kokonaan niille henkilöille, jotka sen haluavat. Lisäksi oikein suunnitellut luovutustoimet sisältävät verotuksellisen porkkanan: mökin omistajan eläessään toteuttamalla luovutuksella kokonaisverot saadaan pienemmiksi kuin kohteen siirtyessä aikanaan perintönä.

Omistajan elinaikana omaisuus voidaan luovuttaa eteenpäin kaupalla ja lahjalla sekä näiden yhdistelmällä, lahjanluonteisella kaupalla. Kuolemanvaraisia saantotapoja ovat perintö ja testamentti. Omaisuuden siirtyessä kokonaan perintönä ei verotuksellisia suunnittelumahdollisuuksia enää ole, sillä perintövero määrätään saajalleen omaisuuserän käyvästä arvosta. Mikäli perinnönjättäjä on laatinut testamentin, käsillä on jonkin verran suunnittelumahdollisuuksia. Hallintaoikeusmääräyksillä ja omaisuuden pilkkomisella usealle saajalle saadaan veroja pienennettyä. Edelleen testamentilla saadaan varmistettua, että kesämökin saa se taho, jolle se halutaan jättää, ja että sitä voivat käyttää haltijoina ne henkilöt, joiden testamentintekijä haluaa voivan mökkiä käyttää.

Useimmissa tilanteissa on verotuksellisesti edullisempaa saada omaisuuserä hyvissä ajoin lahjana kuin aikanaan perintönä. Tämä perustuu perintö- ja lahjaverojen progressiivisuuteen. Mikäli yksittäinen omaisuuserä annetaan ajoissa lahjaksi, on se aikanaan pois perinnöstä. Kokonaisen perinnön kohdalla progressiot paukkuvat korkeammiksi kuin yksittäisen lahjan, joten lahja kannattaa antaa ikään kuin päältä pois.

Lahjalla saadaan varmistettua, että omaisuuserä todella siirtyy sille henkilölle, jolle sen halutaan siirtyvän. Mikäli lahjanantaja pidättää lahjaan hallintaoikeuden itselleen tai jollekulle toiselle henkilölle, saadaan varmistettua, ettei omistusoikeuden saanut henkilö luovu vastoin haltijan tahtoa kohteesta ja että myös haltija saa kohdetta käyttää. Pidätetylle hallintaoikeudelle määritetään lahjaverotuksessa kapitalisoitu arvo, joka pienentää lahjan omistusoikeudella saavan henkilön lahjaveroa. Haltija ei maksa saamastaan oikeudesta mitään veroa.

Lisäksi lahjoitukseen voidaan lisätä ehto, ettei lahjansaajien aviopuolisoilla ole avio-oikeutta lahjoituksen kohteeseen. Kohteen siirtyessä perintönä on se saajalleen avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Edelleen kesämökki on mahdollista luovuttaa eteenpäin kaupalla tai lahjanluonteisella kaupalla. Mikäli kauppa tehdään lahjanluonteisena, toisin sanoen riittävällä alihinnalla, muodostuu jälleen verotuksellista lahjaa. Verotuksellinen raja alihintaisuudelle on 75 % kohteen käyvästä arvosta. Mikäli kauppahinta ylittää tämän rajan, ei verotettavaa lahjaa muodostu ja käsillä on tavallinen kauppa. Kaupan ja lahjanluonteisen kaupan kohdalla ei kuitenkaan tule tuijottaa vain lahjaveroja, sillä kumpikin luovutustapa laukaisee luovutusvoitto- ja varainsiirtoverotuksen. Tästä syystä nämä siirtotavat harvemmin ovat houkuttelevia perheen sisäisissä järjestelyissä.

Hyvin suunnitellulla luovutustoimenpiteellä saadaan perheelle tärkeän lomanviettopaikan kohtalo varmistettua hallitusti ja verotehokkaasti. Ryhdythän ajoissa toimiin.

Riku Teräväinen
Lakimies
PreLex