2018-03-13 - Rahastot - Sijoittaminen

Pääomasijoittamisen suosio kasvaa voimakkaasti


Pääomasijoittamisen suosio on voimakkaassa nosteessa. Scandinavian Financial Research (SFR) tekee vuosittain haastattelututkimuksen 100 suurimmalle suomalaiselle instituutiosijoittajalle ja kysyy instituutioiden suunnitelmista ja tavoitteista tulevan sijoitusvuoden suhteen. Viimeksi julkistetun tutkimuksen mukaan instituutioista 60 % aikoo lisätä Private Equity -sijoituksia ja yli 40 % Private Debt -sijoituksia vuonna 2018.

Pääomasijoittamisessa on vaihtoehtoja

Pääomasijoittaminen on sijoittamista julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kasvu- tai muunlaiset kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoituksesta puhuttaessa käytetään yleisimmin kahta termiä. Termillä Venture Capital tarkoitetaan yleensä yrityksen alku- tai kasvuvaiheen vähemmistöpääomasijoitusta. Yritysjärjestelyihin kohdistuvasta pääomasijoituksesta käytetään termiä Private Equity. Pääomasijoituksia voidaan tehdä myös vieraan pääoman ehtoisena velkarahoituksena, josta käytetään termiä Private Debt. Venture Capital -sijoituksia lukuun ottamatta pääomasijoittamisessa kohdeyrityksen liiketoimintamallin tulee yleensä kestää velkavivun käyttämisen osana pääomarakenteen optimointia. Tämä velka voi tulla pankeilta tai Private Debt -sijoittajilta.

Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti. Pääomasijoittaja tuo osaamisensa yritysten arvonluomisesta ja kehittämisestä kohdeyrityksen käyttöön ja räätälöi kullekin yritykselle kokemuksensa ja yrityksen potentiaalin mukaan parhaan strategian kasvun ja rahoituksen saavuttamiseksi. Yritykselle tuotava lisäarvo liittyy yleensä rahoituksen lisäksi strategioiden luomiseen, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, budjetointiin, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen.

Tavoitteena yrityksen arvonnousu ja maksimaalinen tuotto

Pääomasijoittajan tärkein tavoite on saada sijoitukselleen mahdollisimman suuri taloudellinen tuotto irtautumisvaiheessa. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääoman ehtoisina sijoituksina tai välirahoituksena. Pääomasijoittajan tarkoituksena on tarjotun lisäarvon myötä edistää yrityksen arvonnousua, joka realisoituu irtautumisvaiheessa, kun pääomasijoitusrahasto luopuu osuudestaan kohdeyrityksessä.

Riskipitoisuutensa vuoksi pääomasijoittaminen soveltuu vain ammattimaisille sijoittajille muun muassa pitkien sitoutumisaikojen vuoksi. Tyypillisesti pääomasijoitusrahastot ovat määräaikaisia ja epälikvidejä. Usein rahaston toiminta-aika on 10 vuotta, joista tyypillisesti ensimmäisen 2–3 vuoden aikana sijoitukset kutsutaan sisään rahastoon. Raha on ”töissä” tyypillisesti 4–5 vuotta, jonka jälkeen sijoituskohteesta pyritään irtautumaan.

Pääomasijoitukset ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä paremmin kuin pörssiosakkeet, ja niihin sijoittaminen on hyvä tapa varautua mahdolliseen osakemarkkinoiden markkinatilanteen ”jäähtymiseen”. Luonteensa vuoksi pääomasijoittamisessa hajautuksen merkitys on erityisen tärkeää, jotta voidaan vähentää riskiä siitä, että sijoittaja menettäisi osan tai koko sijoittamansa pääoman, mikäli esimerkiksi sijoituksen arvonluomisessa ja/tai irtautumisessa ei onnistuta.

Pääomasijoittamisen puolueettoman Preqin-tietokannan mukaan koko maailman pääomasijoitusrahastojen yhteenlaskettu hallinnoitava varallisuus oli heinäkuun lopussa 2017 yli 3 200 miljardia Yhdysvaltojen dollaria. Maantieteellisesti tarkasteltuna Pohjois-Amerikka on suurin pääomasijoitusmarkkina edustaen yli puolta globaalista pääomasijoitusvarallisuudesta, mutta myös Eurooppa ja Aasia ovat merkittäviä markkinoita. Eurooppa edustaa noin neljäsosaa koko maailman pääomasijoitusvarallisuudesta ja Aasia noin 15 prosenttia. Kehittyvät markkinat ovat kokonaisuudessa varsin vähäisessä roolissa, sillä niiden taloudet ovat pieniä verrattuna kehittyneisiin markkinoihin.

Eliteltä ja Certiorilta uusi pääomasijoitusrahasto

Elite on käynnistänyt yhteistyökumppaninsa Certior Capitalin kanssa Certior Private Equity I Ky -pääomasijoitusrahaston helmikuussa 2018. Rahasto sijoittaa noin 10–15 eurooppalaiseen yrityskaupparahastoon, ja se on suunnattu ammattimaisille sijoittajille. Rahaston tavoitepääoma on 100 miljoonaa euroa, ja se on auki uusille ammattimaisille sijoittajille arviolta syksyyn 2018 saakka.

Ari Jauho
hallituksen puheenjohtaja
Certior Capital Oy

Timo Koivumäki
myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Varainhoito Oyj