Osaketutkimukseen keskittyvä Inderes aloitti Eliten seurannan


Analyysiyhtiö Inderes aloitti 10. lokakuuta Elite Varainhoidon yhtiöseurannan. Inderes on vuonna 2009 perustettu osaketutkimukseen keskittynyt analyysiyhtiö, joka tuottaa yhtiöanalyysejä ja niihin perustuvia suosituksia noin sadasta suomalaisesta pörssiyhtiöistä. Seurannan aluksi Inderes asetti Eliten osakkeelle suosituksen ”lisää” ja tavoitehinnaksi 4,0 euroa.

Mitä Inderesin analyysi tarjoaa sijoittajalle?

Osakeanalyysissään Inderes kuvaa yksityiskohtaisesti yhtiön liiketoimintamallia, strategiaa ja kilpailutilannetta. Lisäksi se analysoi markkinaa, jolla yhtiö toimii. Analyytikko seuraa useita saman toimialan toimijoita ja analyysissa hän voi käyttää hyväkseen ainutlaatuista tietämystään toimialan eri toimijoista. Liiketoimintamalli, strategia ja kilpailutilanne luovat taustan osakeanalyysin ytimelle eli yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaukselle, ennusteille ja suosituksen perustana toimivalle arvonmääritykselle. Analyysi tuottaakin sijoittajalle merkittävästi lisäarvoa antamalla ennusteiden ja suositusten lisäksi selkeän ja helppolukuisen tavan ymmärtää yrityksen liiketoimintaa.

Eliteä koskevassa analyysissään Inderesin analyytikko Juha Kinnunen toteaa, että Eliten osake on tällä hetkellä aliarvostettu, mutta nousuvara nojaa Alfred Berg -yritysoston onnistumiseen. Yritysoston onnistumisella hän tarkoittaa erityisesti ostoon liittyvien kulusäästöjen toteutumista Eliten ennakoimalla tavalla. Analyysissä vuodelle 2018 ennustetaan 5,7 miljoonan euron käyttökatetta, mikä vastaa Eliten omaa arviota, 5–6 miljoonaa euroa.

Inderesin analyysissä Eliten osakkeen todetaan olevan aliarvostettu ja sen tavoitehinnaksi asetetaan 4,0 euroa. Inderes on asettanut tavoitehinnan kuitenkin niin, että siinä on turvamarginaalia suhteessa arvostusmallien antamiin arvoihin. Turvamarginaalia perustellaan Eliten korkealla riskiprofiililla liittyen erityisesti Alfred Berg -kaupan synergioiden toteutumiseen.

Inderesin analyysissa vaatimattomat kasvunäkymät

Elite on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi hallinnoitava asiakasvarallisuus on kasvanut reilusta 150 miljoonasta (2012) noin 3 miljardiin euron. Kasvun taustalla on ollut sekä yritysostoja että asiakkaiden lisäsijoituksia. Inderesin analyysissa Eliten tulevaisuuden liikevaihdon kasvu on arvioitu 5–10 prosentin välille. Omassa arviossaan Elite on aiemmin todennut, että toiminnan merkittävä kasvu toteutettujen yrityskauppojen seurauksena vahvistaa sen kykyä kasvattaa kannattavuutta vuoden 2018 jälkeen. Tulevaan kasvuun liittyy kuitenkin epävarmuus pääomamarkkinoiden kehityksestä, joka voi merkittävästi joko huonontaa tai parantaa kasvua ja kannattavuutta.

Inderesin analyysin ja arvostuksen perustana olevat kasvuodotukset ovat Eliten omia odotuksia matalammat. Elitessä odotetaan tehtyjen kauppojen parantavan kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa, ja mikäli kasvua saadaan aikaiseksi myös tulevaisuudessa, Inderesin ennusteet ylittyvät.

Analyytikko haastaa yhtiön toimintaa ja strategiaa

Osakeanalyysi ei ole hyödyllistä vain sijoittajille, vaan siitä on aitoa hyötyä myös yritykselle itselleen. Analyysi perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon, mutta perustellessaan analyytikolle strategiaansa ja liiketoimintamalliaan yhtiön johto joutuu pohtimaan myös yhtiön kilpailukykyä ja toimivuutta. Analyytikko tuntee hyvin yhtiön toimintaympäristön sekä usein yhtiön tärkeimmät kilpailijat ja pystyy tietojensa avulla haastamaan yritysjohtoa parempiin suorituksiin. Analyytikko toimiikin omistajien äänenä ja auttaa siten yhtiötä kehittymään.

Tutustu Inderes-seurannan aloitusraporttiin

Katso video Inderes-seurannan aloituksen yhteydessä järjestetystä Nordnet-sijoittajatilaisuudesta


Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj