2021-09-10 - Sääntely ja verotus

Onko vuoden 2020 veronpalautuksesi tai jäännösverosi laskettu oikein?


Henkilöasiakkaiden verotuspäätökset tulevat OmaVeroon ja lähtevät postilla viimeistään 31.10.2021. Suurelle osalle verovelvollisista on jo tullut verotuspäätös tai veroilmoitukseen liittyvä selvityspyyntö. Viimeistään verotuspäätöksen saapuessa on korkea aika tarkistaa, että siinä olevat tulot ja vähennykset ovat oikein.

Pariskunta-tietokone

Verohallinnolta on saattanut puuttua tietoja esimerkiksi luovutetun omaisuuden hankintahinnoista, lainojen käyttötarkoituksista tai kotitalousvähennykseen oikeuttavista kustannuksista, mikä on saattanut johtaa suurempaan jäännösveroon tai pienempään veronpalautukseen kuin olisi ollut lain mukaista. Toisaalta veroilmoitukselta voi puuttua esimerkiksi ulkomaantuloja tai vuokratuloja, jotka olisi tullut ilmoittaa.

Jos ilmoitettavia tuloja tai vähennyksiä on ollut paljon tai ei ole aivan varma, onko kaikki mennyt kuten pitää, verotuspäätös kannattaa tarkastuttaa ammattilaisella. Verotuksen asiantuntija voi varmistaa, että jäännösvero tai veronpalautus on laskettu oikein. Samalla voidaan tarkistaa, että kuluvan vuoden verotus ei ole johtamassa ylisuuriin jäännösveroihin ja veronpalautuksiin.

Oman verotuksen tarkistuttaminen saattaa vapauttaa varoja muuhun käyttöön tai vähintään tuo mielenrauhaa verovelvolliselle.

Kirjoittaja on toiminut henkilöasiakkaiden tuloverotuksen asiantuntijana usean vuoden ajan.

Milena Pohjola
Asiantuntija, vero- ja omistajan palvelut, KTM
PreLex Oy