Onko testamenttisi ajan tasalla?


Oletko miettinyt, kuka on oikeutettu perintöösi? Millainen on puolisosi asema, kun sinusta aika jättää? Onko avopuolisolla mitään oikeuksia kuolleen puolisonsa jäämistöön? Kuka asuntolainastani huolehtii, jos en ehdi maksaa sitä? Voisinko muistaa myös muita henkilöitä kuin lakimääräisiä perillisiäni? Miten välttyä riitoja aiheuttavilta yhteisomistussuhteilta?

Testamentti on asiakirja, joka ratkaisee vainajan jäämistön kohtalon perintökaaren määräyksistä poikkeavalla tavalla. Sen laatimisajankohdalla ei ole vaikutusta sen sovellettavuuteen. Vuosikymmeniä vanha testamentti on aivan samalla tavalla pätevä kuin juuri ennen kuolemaa laadittu pikainen ”hätätilatestamentti”.

Onko testamenttisi ajan tasalla?

Jäämistöoikeudelliset perusratkaisumme ovat lähes ikiaikaista perua, aina perintökaaren säätämisvuodelta 1734. Yhteiskunnallinen todellisuutemme uusperheineen ja moninaistuvine omaisuustyyppeineen istuu monesti heikosti erittäin kaavamaiseen ja traditionaaliseen jäämistöoikeudelliseen järjestelmäämme. Vanhahtavan lainsäädännön ja muuttuvan todellisuuden välinen ristiriita saa usein aikaan vaikeasti ennakoitavia ja epäloogisia lopputuloksia perheoikeudellisissa käytännön tilanteissa. Lain tuottamat vanhahtavat ja kaavamaiset ratkaisut vastaavat vain harvoin testamentin tekijän omaa tahtotilaa.

Myöskään jo laadittu testamentti ei välttämättä enää vastaa testamentin tekijän eli testaattorin tahtoa. Tämän hetken kokonaisolosuhteet muun muassa muuttuvine viranomais- ja pankkikäytänteineen eivät ole olleet tiedossa, kun testamenttia on laadittu viime vuosituhannen puolella. Pelkästään verotus muuttuu jatkuvasti. Edelleen testamentinlaatijan omaisuus- ja perheolosuhteet elävät ja muuttuvat koko ajan.

Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että aina kun testamentinlaatijan perhesuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, testamentti olisi syytä, jos ei nyt päivittää, niin ottaa ainakin uudelleen tarkasteltavaksi. Tällaisia muutoksia ovat ennen kaikkea avioituminen ja eroaminen sekä lasten ja lasten lapsien syntymä. Niin ikään testaattorin omaisuuserien arvonmuutokset vaikuttavat testamentin uudelleenlaatimistarpeeseen: aikanaan arvoltaan tasasuuruiset omaisuuserät ovat saattaneet ajan saatossa muuttua aivan erisuuruisiksi. Pahimmillaan omaisuuserien arvonmuutos saattaa loukata jopa rintaperillisen oikeutta lakiosaansa, joka on erittäin haastava tilanne.

Huomattavaa on, että jäämistön lopulliseen kohtaloon vaikuttavat aivan keskeisesti testamentin lisäksi myös vainajan ja lesken mahdollinen avioehtosopimus sekä vainajan henkivakuutukset. Mikäli avioehtoa ei ole laadittu, saa leski ensin kuolinpesältä vainajan ja lesken omaisuusmäärän tasaavan erän, tasingon. Tähän lesken oikeuteen testamentti ei vaikuta millään tavalla. Vainajan henkivakuutuksissa oleva omaisuus taas jaetaan vakuutusehtojen mukaisesti edunsaajilleen. Nämäkään korvaukset eivät ole testamentin alaista omaisuutta. Suoraan edunsaajille maksettavat vakuutuskorvaukset mahdollistavat erittäin radikaalejakin lopputuloksia, sillä ne eivät noudata jäämistöoikeudellisen järjestelmämme lainalaisuuksia. Ensiarvoisen tärkeää on, että testamentti, mahdollinen avioehtosopimus ja mahdolliset henkivakuutukset räätälöidään samalla suunnittelukerralla toimivaksi, testamentintekijän tahdon toteuttavaksi kokonaisuudeksi.

Yrittäjän kohdalla on oleellista, että testamentilla on varauduttu yritysomaisuuden kohtaloon, mikäli sukupolvenvaihdosluovutusta ei ehdittäisi tekemään yrittäjän eläessä. Vaarana on, että perintö- ja lahjaverotuksen mittavat sukupolvenvaihdoshuojennukset eivät sovellu, mikäli yritysomaisuutta ei ole testamentilla määrätty yrityksen jatkajalle. Pahimmassa tapauksessa toimivan yritys- tai maatilakokonaisuuden sirpaloituminen epäotollisen perinnönjaon seurauksena voi merkitä koko yrittäjän elämäntyön vesittymistä.

Toimiva ohjenuora on, että testamentti yhdessä muiden perheoikeudellisten asiakirjojen kanssa tarkistetaan ja päivitetään aina merkittävien elämän muutosten yhteydessä. Vaikka muutoksia ei olisikaan käsillä, tulisi testamentti tarkistaa vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Autan mielelläni räätälöimään sinulle tarkoituksenmukaisimman kokonaisratkaisun. Lähes 10 vuoden lakimieskokemuksellani erilaisissa rooleissa perhevarallisuusoikeuden parissa osaan laatia juuri sinulle sopivimmat asiakirjat. Ole ajoissa yhteydessä.

Riku Teräväinen
Lakimies
PreLex