Onko enemmän parempi kuin vähemmän?


Työnantajan motiivi palkita henkilöstöään lähtee halusta vaikuttaa: henkilöstöä halutaan sitouttaa ja toimintaa ohjata haluttuun suuntaan. Palkitsemisella halutaan myös lisätä oikeudenmukaisuuden tunnetta jakamalla yhtiön taloudellista menestystä henkilöstölle. Työntekijöiden henkilökohtaisista ja yhdessä saavutetuista onnistumisista halutaan palkita, mutta kuinka tehdä se kustannustehokkaalla tavalla?

Raha on hyvä keino vaikuttaa, kunhan työntekijä näkee selvän syy-seurausketjun asetettujen tavoitteiden, oman tai yhdessä tekemisen, siinä onnistumisen ja oman ansainnan välillä. Rahalla palkitsemisessa ongelmana on, että samalla kun henkilöstö tekee parhaansa saavuttaakseen asetettuja tavoitteita, latistaa tulevaan palkkioon kohdistuvat verot ja veroluonteiset maksut palkkion merkitystä.

Henkilöstörahasto on vanha ratkaisu kustannustehokkuuden parantamiseen, mutta näkemykset rahastoista ovat vanhentuneet ja niistä on vaikeaa oppia pois. Ratkaisu, josta joidenkin mielestä on jo aikakin jättänyt, on kuitenkin kokenut olennaisen kasvojenkohotuksen lainsäädännön uudistumisen myötä. Viimeistään nyt on aika uudistaa omia näkemyksiään.

Palkitseminen-600-300

Kustannustehokkain tapa maksaa rahamuotoisia palkkioita on hyödyntää niiden maksamisessa rahastointia – siis etuja, joita uudistunut henkilöstörahastolaki mahdollistaa. Palkkioiden rahastointi johtaa kiistatta tilanteeseen, jossa yhtiö voi maksaa aiempaa merkittävästi suurempia palkkioita kasvattamatta omia kustannuksiaan. Ainakin tässä yhteydessä on niin, että enemmän on parempi kuin vähemmän.

Nyt on hyvä romuttaa yleisimmät rahastoihin yhdistyvät käsitykset, jotka perustuvat vanhentuneeseen sääntelyyn tai muutoin virheelliseen tietoon.

  • Rahasto ei pakota kollektiiviseen palkitsemiseen – tulospalkkiojärjestelmän rakenne on hyvin joustavasti määriteltävissä ja sitä voidaan muokata vuosittain.

  • Rahaston ei tarvitse koskea koko henkilöstöä – toimintapiiri voidaan rajata yksikkökohtaisesti.

  • Rahastoinnin ei tarvitse olla velvoittavaa – palkkioiden maksutapa voidaan antaa työntekijän itsensä päätettäväksi.

  • Rahastonostoihin ei liity enää pitkää karenssiaikaa – palkkioita voi nostaa rahastosta jo ensimmäisestä ansaintavuodesta lähtien.

  • Rahaston ei tarvitse sijoittaa vain yhdellä strategialla – työntekijä voi valita omien sijoitustensa riskiprofiilin.

  • Rahaston käyttöönotto ja hallinnointi on vaivatonta – tahtotila käyttöönotolle selvitetään yhteistoiminnassa ja palkitsemisen asiantuntija hoitaa prosessin alusta loppuun asti. Rahaston hallinnointi ei vaadi yhtiöltä erillistä resursointia.

Lue rahastoinnin kustannustehokkuudesta tarkemmin Elite Palkitsemispalveluiden sivuilta

Lue myös aiempi artikkeli ”Miten henkilöstöä voi palkita tehokkaasti?”

Eliten asiantuntija auttaa sinua arvioimaan, millä tavoin henkilöstörahaston tuomia etuja voitaisiin hyödyntää yhtiössänne.


Lasse Mäkinen
Toimitusjohtaja
Elite Palkitsemispalvelut Oy