Oletko huolissasi osake- ja korkosijoituksista? – Sijoita kivijalkaan


Kiinteistösijoittaminen tarjoaa tasaista kassavirtatuottoa, mutta sijoitusten hyvää hajautusta on tärkeää miettiä myös kivijalkaan sijoitettaessa.

Osake- ja korkomarkkinoiden epävarmuus on saanut sijoittajat pohtimaan erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia. Tällä hetkellä kiinnostusta herättää etenkin kiinteistösijoittaminen, jossa tuotto muodostuu vuokrakassavirrasta ja arvonnoususta. Kiinteistöissä on nähty viime vuosina erityisen hyvää arvonkehitystä. Mutta koska pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kukin kiinteistö on juuri niin arvokas kuin minkä verran siitä tulevaisuudessa voi saada vuokratuottoja, on vuotuisella nettotuotolla suuri merkitys.

Vuokrakassavirta onkin se tekijä, joka tekee kiinteistösijoittamisesta tässä korkoympäristössä erityisen mielenkiintoisen. Esimerkiksi suuren yhtiön pääkonttorikiinteistö tuottaa 5–6 % vuotuisen vuokrakassavirran kiinteistön arvolle laskettuna, kun sama yhtiö maksaa velkarahastaan korkoa, joka jää 2–3 %:n tasolle.

Yksittäisen asunnon tai muun kiinteistön omistamiseen sisältyy merkittäviä riskejä sekä vuokratuottojen että tulevaisuudessa toteutuvien hoito- ja korjauskulujen suhteen. Hajautetussa kiinteistösijoituksessa tämä riski on selvästi pienempi.

Vuokratuotolla voi sijoittaa laatuasuntoihin

Kerroimme 31.10.2019 tiedotteessamme, että Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto teki YIT:n kanssa merkittävän asuntokaupan. Kaupan jälkeen valtaosa Elite Alfred Berg Vuokratuoton asuntosijoituksista on raideyhteyksien varrella sijaitsevissa uusissa asunnoissa. YIT:n rakentamien asunto-osakeyhtiöiden asunnoissa on erinomainen laatutaso, joten pystymme nyt tarjoamaan entistä enemmän laadukkaita koteja pääkaupunkiseudulla.

Talouden suhdanteista riippumatta ihmiset tarvitsevat asuntoja, ja vuokra-asuminen on tilastojen mukaan kasvattanut suosiotaan etenkin nuoremmissa ikäluokissa. Elite Alfred Berg Vuokratuottoon sijoittamalla voi sijoittaa tasapainotettuun kiinteistösalkkuun, jossa on laadukkaita pääkaupunkiseudun asuntoja ja hyvätuottoisia toimitilakohteita.

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg