Oletko arvo- vai trendisijoittaja vai uskotko usean sijoitustyylin yhdistelmään?


Pääsetkö Warren Buffettin opeilla kiinni rikkauksiin? Monifaktorisijoittaminen on toiminut hyvin viimeisten vuosien aikana verrattuna yksittäisiin sijoitustyyleihin.

Vasta viime aikoina kasvaneesta suosiosta huolimatta faktorisijoittaminen ei ole mikään uusi asia. Usein käytettyjä yhtiöiden ja niiden osakkeiden luokitteluun vaikuttavia tekijöitä (ns. osakefaktoreita), jotka ovat todistettavasti tuottaneet ylituottoa suhteessa analysoidun osakemarkkinan vertailuindeksiin, ovat yhtiön alhainen arvostus, osakkeen hyvä hintakehitys, osakkeen alhainen hintavaihtelu, yhtiön laatu ja pieni koko.

Näistä faktoreista kenties tunnetuin on alhainen arvostus. Arvosijoittaminen on periaatteena melko vanha, sillä jo vuonna 1934 Benjamin Graham ja David Dodd kuvailivat arvosijoittamista kirjassaan ”Security Analysis”. Suursijoittaja Warren Buffett pitää kyseisen kirjan oppeja oman sijoitusfilosofiansa perustana. Tapoja määrittää arvostus on monia, mutta yleisimmin osakkeen hintaa suhteutetaan yhtiön tulokseen tai tasearvoon. Vuonna 1977 tutkija Sanjoy Basu totesi artikkelissaan, että portfoliot, jotka muodostettiin alhaisesti suhteessa tulokseensa arvostetuista yhtiöistä, tuottivat keskimäärin paremmin kuin korkeasti arvostetuista yhtiöistä muodostetut portfoliot.

Toinen mielenkiintoinen osakefaktori on yhtiön osakkeen aikaisemman hyvän hintakehityksen ja osakkeen tuoton välinen yhteys. Vuonna 1993 Narasimhan Jegadeesh ja Sheridan Titman tutkivat, kuinka osakkeiden mennyt hintakehitys vaikuttaa osakkeiden tuottoon jatkossa. Tutkimuksen mukaan seuraavien 3–12 kuukauden aikana hyvin tuottivat sellaiset salkut, joihin valittiin osakkeita, joiden tuotto oli ollut hyvä edeltävien 6–12 kuukauden aikana. Päinvastaiseen lopputulokseen päästiin, kun salkkuun valittiin heikosti tuottaneita osakkeita.

Nämä aiemmin mainitut kaksi faktoria – yhtiön alhainen arvostus ja osakkeen hyvä hintakehitys – toimivat erittäin hyvin yhdessä.

Suomen osakemarkkinoille sijoittavan Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahaston salkkuun valitaan osakkeet kolmen faktorin perusteella: alhainen arvostus, matala osakkeen hintavaihtelu ja osakkeen hyvä hintakehitys. Rahaston salkussa on eri kokoisia suomalaisia yhtiöitä usealta eri sektorilta. Esimerkkinä hyvin onnistuneesta osakevalinnasta on Finnair, joka sijoittui hyvin analyysissa historiallisen kurssikehityksen ja arvostuksen perusteella. Elokuun hankinta-ajankohdan jälkeen Finnairin osakkeen kurssikehitys on ollut varsin suotuisaa ja osake on tuottanut salkussa noin 35,7 prosenttia (tilanne 29.12.2017).

Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto perustettiin helmikuussa 2017, ja rahaston tuotto ensimmäisen vuoden aikana oli erittäin hyvä verrattuna vertailuindeksiin. Toisella vuosipuoliskolla (30.6–31.12.2017) rahasto tuotti parhaiten suomalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista*, ja eroa toiseksi tulleeseen rahastoon oli yli 7 prosenttiyksikköä. Toisen vuosipuoliskon aikana rahasto voitti myös vertailuindeksin yli 7 prosenttiyksiköllä.

*) Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto on Morningstarin rahastoluokan ”Suomi osakkeet” parhaiten tuottanut rahasto 30.6–31.12.2017 välisenä aikana.

Lue myös aiemmat artikkelit aiheesta:

Ajatusvirheet tuoton esteenä ja kuinka ne voi välttää

Huipputuottoja faktorisijoittamisella

Faktorisijoittaminen Buffettin menestyksen takana?

Suomessa yksi strategia ylitse muiden

Tutustu rahaston lakisääteisiin materiaaleihin.Toni Iivonen
Johtaja, rahoituspalvelut
Elite Varainhoito OyjJukka Ukkonen
Salkunhoitaja
Elite Varainhoito Oyj