Oikeudenmukaista henkilöstön palkitsemista – asiakasesittelyssä A-Insinöörit Oy


Hyvä palkitsemisjärjestelmä on kannustava ja oikeudenmukainen, ja se ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan. Palkitseminen ei aja asiaansa, ellei se kehity yrityksen mukana. Siksi palkitsemista tulisi päivittää säännöllisesti – kuten asiakkaallamme A-Insinööreillä viimeksi loppuvuodesta 2017.

Pitkän palkitsemishistorian insinööritoimisto

Tampereelta lähtöisin oleva A-Insinöörit Oy on pitkän historian insinööritoimisto, jonka toimintatavoissa näkyy arvostus oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Yhtiö vaalii myös perustajansa Kalevi Ahosen perintöä työllistämällä kausiluontoisesti toimintakyvyiltään rajoittuneita. Vuonna 1959 perustetun yrityksen palveluksessa on noin 670 henkilöä, jotka työskentelevät yrityksen ydinosaamisalueilla rakennuttamisen projektijohdon, rakennesuunnittelun sekä kaupunki- ja infrasuunnittelun parissa.

Insinööritoimistoissa, kuten yleisestikin asiantuntijaorganisaatioissa, uskotaan henkilöstön palkitsemiseen. A-Insinöörit on kasvanut keskimäärin 10 prosentin vuosivauhtia, ja sen henkilöstömäärä on moninkertaistunut kasvun myötä. Yrityksen palkitsemisfilosofiasta heijastuu vahva kannanotto oikeudenmukaisen palkitsemisen puolesta.

”Tulospalkkiojärjestelmä on ollut tavalla tai toisella käytössä 90-luvulta lähtien. Se on aina koskenut koko henkilöstöä, ja palkkioiden muodostuminen on perustunut sekä tulokseen että kehittymiseen. Haluamme palkkioiden muodossa ohjata osan tuloksesta juuri sinne, missä tulos kulloinkin tehdään”, hallituksen puheenjohtaja Heikki Käkönen A-Insinööreistä kertoo.

Tulospalkkiojärjestelmä toimii myös viestinnän välineenä: sen kautta henkilöstölle pystytään kertomaan konkreettisesti yrityksen tavoitteista ja niistä suoriutumisesta.

Vapaaehtoinen palkkiorahasto on lisäetu työntekijälle

Loppuvuodesta 2017 palkitsemisjärjestelmää täydennettiin perustamalla A-Insinöörit Oy:n Palkkiorahasto. Kun tulospalkkiot maksetaan palkkiorahastoon, palkkiosta ei makseta lainkaan työnantajan sivukuluja. Tämän myötä säästyvä osa voidaan maksaa työntekijälle korkeampina palkkioina. Rahastosta nostettaessa työntekijät eivät maksa omia henkilösivukuluja ja lisäksi aina 20 prosenttia tehdyistä rahastonostoista on verovapaata. A-Insinöörien palkkiorahasto on vapaaehtoinen lisäetu henkilöstölle. Palkkion voi ottaa käteispalkkiona tai sen voi rahastoida – kukin päättää sen vuosittain itse.

”Rahasto on verohyötyineen järkevä tapa säästää, mikäli työntekijä on säästämisestä kiinnostunut. A-Insinööreillä toive palkkiorahaston perustamisesta tuli myös henkilöstöltä”, Käkönen kiteyttää.

Elite Palkitsemispalvelut Oy on toiminut yhteistyökumppanina palkkiorahaston perustamisessa ja hoitaa myös rahaston hallinnointia. Yhteistyö on Käkösen mielestä sujunut joustavasti ja palvelu on ollut asiantuntevaa ja aktiivista.

”Ennen rahaston perustamisprosessin käynnistämistä kävimme Elite Palkitsemispalveluiden asiantuntijan kanssa läpi tulospalkkiojärjestelmämme rakenteen ja totesimme, että rahasto ei aiheuta järjestelmään muutosvaateita. Rahaston perustaminen tarkoitti meille siis käytännössä vain uuden palkkioiden maksutavan käyttöönottoa”, Käkönen toteaa.

Lue lisää Palkkiorahaston tarjoamista eduista 

Vesa Ruhanen 
Projektipäällikkö, yritysasiakkaat
Elite Alfred Berg