Nyt voit sijoittaa Pohjois-Amerikan alhaisemman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoille


Uusi joukkovelkakirjalainamme Pohjois-Amerikka HY-kori 1/2022 tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Pohjois-Amerikan alhaisemman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoille tuottohakuisella lainarakenteella. Lainassa on myös kohtuullinen turva mahdollisia konkursseja ja muita luottovastuutapahtumia vastaan. Lainan merkintäaika on 4.4.–29.4.2022.

Pohjois-Amerikka HY kori 1 2022 some 1200x628


Sekä Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuuden kasvu markkinoilla että toisaalta inflaation ja korkojen nousu ovat aiheuttaneet hintojen laskua ja sitä kautta tuotto-odotusten kasvua yrityslainamarkkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sodasta on eniten kärsinyt eurooppalainen yrityslainamarkkina, mutta tuotto-odotusten nousua on nähty myös sodan osalta turvasatamina pidetyillä Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Historiallisesti vastaavanlainen tuotto-odotuksen nousu on tarjonnut keskimääräistä houkuttelevamman mahdollisuuden sijoittaa alhaisemman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoille.

Elite Alfred Berg Pohjois-Amerikka HY-kori 1/2022

  • Tuottomahdollisuus yrityslainojen luottoriskimarkkinoilta:
    Lainassa sijoittaja kantaa viiteindeksin 100 yhtiön luottoriskin ja saa mahdollisuuden tuottoon, joka ylittää riskittömän koron.

  • Puolivuosittain maksettava kiinteä tuotto alustavasti 4,25 %:
    Tuotto maksetaan puolivuosittain lainan jäljellä olevalle pääomalle ja vahvistetaan vähintään tasolle 3,75 % puolivuotiskautta kohden.

  • Ei pääomasuojaa:
    Jokainen viiteindeksin yhtiön kohtaama luottovastuutapahtuma alkaen 16. luottovastuutapahtumasta alentaa lainan nimellispääomaa yhdellä kymmenesosalla (1/10) ja alentaa tuottoa vastaavasti, sillä tuotto maksetaan kulloinkin jäljellä olevalle nimellispääomalle. Jos luottovastuutapahtumia on 25 tai enemmän, on lainan erääntymisarvo nolla ja sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Rakenne on tuottohakuinen, ja lainan jälkimarkkinahinta voi vaihdella markkinoilla voimakkaasti sijoitusaikana.

  • Sijoitusaika on noin 5 vuotta.