Nyt voit sijoittaa Euroopan yrityslainamarkkinoille sekä puolustusteollisuuteenTarjoamme merkittäväksi kaksi uutta joukkovelkakirjalainaa. Toinen laina tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Euroopan yrityslainamarkkinoille, joilla Ukrainan sota on johtanut tuotto-odotusten nousuun. Toinen laina keskittyy puolustusalan yrityksiin, jotka ovat kiinnostava sijoituskohde eurooppalaisten valtioiden lisätessä kansalliseen puolustukseen ja turvallisuuteen suunnattuja määrärahoja.

Elite Alfred Berg Eurooppa IG-kori 1/2022

Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuuden kasvu markkinoilla sekä inflaation ja korkojen nousu ovat aiheuttaneet hintojen laskua ja sitä kautta tuotto-odotusten kasvua yrityslainamarkkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sodasta on eniten kärsinyt eurooppalainen yrityslainamarkkina. Historiallisesti vastaavanlainen tuotto-odotuksen nousu on tarjonnut keskimääräistä houkuttelevamman mahdollisuuden sijoittaa yrityslainamarkkinoille.

Eurooppa IG 1200x628px


Tarjoamme mahdollisuutta sijoittaa Euroopan korkeamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoille tuottohakuisella lainarakenteella tuomalla markkinoille Elite Alfred Berg Eurooppa IG-kori -joukkovelkakirjalainan, jossa on myös kohtuullinen turva mahdollisia konkursseja ja muita luottovastuutapahtumia vastaan. Lainan merkintäaika on 23.5.2022–10.6.2022.

 • Tuottomahdollisuus yrityslainojen luottoriskimarkkinoilta:
  Lainassa sijoittaja kantaa viiteindeksin 125 yhtiön luottoriskin ja saa mahdollisuuden tuottoon, joka ylittää riskittömän koron.

 • Puolivuosittain maksettava kiinteä tuotto alustavasti 3 %:
  Tuotto maksetaan puolivuosittain lainan jäljellä olevalle pääomalle ja vahvistetaan vähintään tasolle 2,5 % puolivuotiskautta kohden.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jokainen viiteindeksin yhtiön kohtaama luottovastuutapahtuma alkaen 5. luottovastuutapahtumasta alentaa lainan nimellispääomaa yhdellä viidesosalla (1/5) ja alentaa tuottoa vastaavasti, sillä tuotto maksetaan kulloinkin jäljellä olevalle nimellispääomalle. Jos luottovastuutapahtumia on 9 tai enemmän, on lainan erääntymisarvo nolla ja sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Rakenne on tuottohakuinen, ja lainan jälkimarkkinahinta voi vaihdella markkinoilla voimakkaasti sijoitusaikana.

 • Sijoitusaika on noin 5 vuotta.

Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus kuponki

Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus on saanut eurooppalaiset valtiot lisäämään kansalliseen puolustukseen ja turvallisuuteen suunnattuja määrärahoja. Tämän kevään aikana määrärahojen nostosta ovat ilmoittaneet esimerkiksi Suomi, Belgia, Italia, Norja, Puola, Ruotsi ja Saksa. Saksa ilmoitti sijoittavansa 100 miljardia euroa asevoimiensa tukemiseen tarkoitettuun erityisrahastoon ja nostavansa lisäksi vuotuiset puolustusmenonsa yli 2 %:n tasolle suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä on noin 40 % aikaisempaa määrää enemmän. Tämä on toistaiseksi merkittävin yksittäinen määrärahojen nosto, mutta epävarmuuden jatkuessa tuskin jää viimeiseksi.

F-16 havittajalentokone 1200x628px


Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Saab AB:n, Rolls-Royce Holdings plc:n ja General Dynamics Corpin osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Lainan merkintäaika on 23.5.–17.6.2022.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos heikoiten kehittynyt osake on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotiskauden pituista jaksoa kohden vähintään 5 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa heikoiten kehittyneen osakkeen 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna viimeisenä havaintopäivänä negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -30 %, erääntyy sijoitus nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen heikoiten kehittyneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso markkinointiesitteen kohta ”liikkeeseenlaskijariski” sivulla 7).

 • Sijoitusaika on noin 1–4 vuotta.