2018-05-11 - Elite Alfred Berg

Nimi muuttuu – palvelu paranee


Elite Alfred Bergin tärkein tavoite on tarjota asiakkailleen alan paras asiakaskokemus.

Elite Varainhoidosta tuli Elite Alfred Berg

Konsernimme emoyhtiö Elite Varainhoito Oyj on muuttanut nimensä EAB Group Oyj:ksi, ja jatkossa käytämme markkinointinimenämme nimeä Elite Alfred Berg. Nimenmuutoksen taustalla on elokuussa 2017 toteutettu yrityskauppa, jossa ostimme Alfred Bergin Suomen liiketoiminnot BNP Paribas Asset Managementiltä. Kaupan myötä saimme vähemmistöosakkaaksi maailman viidenneksi suurimman pankkikonsernin ja samalla Elite Alfred Bergistä tuli BNP:n sijoitustuotteiden ainoa tarjoaja Suomessa.

Asiakas keskiössä

Nimenmuutos on kuitenkin vain pieni yksityiskohta matkalla, jolle olemme lähteneet. Koko henkilöstömme on sitoutunut rakentamaan tulevaisuuden Elite Alfred Bergiä, jonka tärkeimpänä strategisena tavoitteena on tarjota asiakkailleen alamme paras asiakaskokemus.

Nimi-muuttuu-palvelu-paranee-

Elokuusta 2017 lähtien olemme tehneet valtavan määrän työtä Eliten ja Alfred Bergin toimintojen yhdistämiseksi. Tämä työ on nyt edennyt loppusuoralle. Samalla olemme tehneet asiakkaidemme hyväksi merkittäviä parannuksia, jotka haluamme jakaa kanssanne.

Henkilökohtainen ja paikallinen palvelu on erinomaisen asiakaskokemuksen ydin. Tällä hetkellä palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla 150 sijoitusalan ammattilaisen voimin. Olemme nimenneet jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen pankkiirin, joka palvelee asiakkaitaan tukenaan muut Elite Alfred Bergin huippuosaajat, kuten perintö- ja verojuristit sekä markkina-analyytikot ja salkunhoitajat.

Tarkoituksenamme on myös aktiivisesti laajentaa toimintaamme uusille paikkakunnille, jotta olisimme vielä lähempänä asiakkaitamme.

Raportoinnin ja digitaalisten palveluiden kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa aktiivinen sekä ajasta ja paikasta riippumaton asiakaspalvelu. Olemme siirtäneet kaikki asiakkaamme sähköisen verkkopalvelun piiriin, joten jatkossa asiakkaamme voivat seurata sijoitustensa kehitystä reaaliaikaisesti silloin, kun se heille parhaiten sopii.

Lisäksi uudistimme ja soveltuvin osin myös digitalisoimme henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman laatimisen. Näin voimme hyödyntää yksittäisen asiakkaan sijoitussuunnitelman tekemisessä koko asiantuntijaryhmäämme mahdollisimman laajasti.

Tuote ja palveluvalikoima laajeni merkittävästi yhdistymisen ansiosta. Nyt voimme tarjota asiakkaillemme entistä suuremman paikallisen toimijan takaaman osaamisen ja palvelun sekä ison konsernin kansainvälisen tuen.

Vahvemman aseman ja uuden omistajan myötä pystymme panostamaan entistä enemmän tuote- ja palvelukehitykseen ja siten vastaamaan paremmin asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Asiakaskokemuksen parantaminen on jatkuvaa kehittämistä ja vaatii aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa.

Tulemme jatkossa lähestymään Teitä asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvällä kyselyllä ja toivomme saavamme hyviä ideoita ja kehitysehdotuksia. Näin voimme yhdessä rakentaa tulevaisuuden Elite Alfred Bergistä juuri Teidän tarpeisiinne sopivan kumppanin.Markku Aittola
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Elite Alfred Berg