2015-02-02 - Asiakastiedote

Nimenmuutos: Eufex Rahastohallinto Oy


Eufex Rahastohallinto Oy:n nimi muuttui 28.1.2015 Elite Rahastohallinto Oy:ksi konserniyritystemme nimien yhtenäistämisen seurauksena. Elite Rahastohallinto Oy on Elite Varainhoito Oy:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.
Tiedote nimenmuutoksesta