Muuttuuko teollisuuden kannattavuuden heikentyminen kilpailukykyongelmaksi?


Suomen teollisuuden kannattavuuden heikentyminen on rakenneongelma, mutta voiko se muuttua myös kilpailukykyongelmaksi?

Kilpailukyky riippuu sekä arvosta että kustannuksista. Suomen talouden arvioidaan kärsivän 15 prosentin kilpailukyvyn mene­tyk­sestä, koska yksikkötyö­kustannus on noussut, eli kannattavuus on hei­­ken­tynyt, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koska kilpailukyky on suhteellinen käsite, kannattavuuden muutoksesta ei voi suoraan päätellä kilpailukyvyn muutosta.

Suomen teollisuus on menestynyt poikkeuksellisen hyvin edellisellä vuo­si­kymmenellä ja poik­keuksellisen huonosti tällä vuosikymmenellä. Kes­tävän kehityksen analysointi ja ennustaminen edellyttävät poikkeuk­sel­lisuuksien puhdistamista datasta. Erityisesti vertailut vuoteen 2007 an­ta­vat virheellisen kuvan kilpailukyvyn muu­toksesta.

Kun kertaluonteiset Nokian ja Kiinan supersyklit puhdistetaan datasta, Suomen kilpailu­­kykyongelma muut­tuu raken­neongelmaksi. Ongelma onkin silloin tuotteen arvon laskussa, eikä kustannusten nousussa. 

Lue koko analyysi tästä linkistä.