2015-07-14 - Asiakastiedote

Muutoksia sijoitusrahastojen sääntöihin 11.7.2016


Muutoksia Elite Rahastohallinto oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen sääntöihin

Elite Rahastohallinto Oy:n hallinnoimien EPL Trendi, EPL Korko ja EPL Osake sijoitusrahastojen osuudenomistajille

Elite Rahastohallinto Oy:n hallitus on päättänyt 17.12.2015 ja 14.6.2016 sääntömuutoksista, joiden tarkoituksena on sääntöjen yhtenäistäminen, selkiyttäminen sekä sijoitusrajoitusten osittainen laajentaminen sääntelyn puitteissa sen mahdollistamiseksi, että markkinatilanteisiin voidaan reagoida osuudenomistajien edut huomioiden.


Rahastojen nimet muutetaan seuraavasti:

EPL Osake Sijoitusrahasto, muutoksen jälkeen Elite Osake Sijoitusrahasto
EPL Trendi Sijoitusrahasto, muutoksen jälkeen Elite Trendi Sijoitusrahasto
EPL Korko Sijoitusrahasto, muutoksen jälkeen Elite Korko Sijoitusrahasto


Lisäksi Elite Trendi rahaston osalta tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytettävää vertailutuottoa muutetaan seuraavasti:

Aiemmin vertailutuottona sovellettiin MSCI World-osakeindeksin tuottoa (MSCI World TR Net EUR). Jatkossa vertailutuotto muodostetaan yhdistämällä 50 % MSCI AC World Net TR EUR -osakeindeksin tuottoa ja 50 % Euribor 3 kk -koron tuottoa.

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 1.4.2016 ja 6.7.2016. Sääntömuutokset tulevat voimaan 12.8.2016.

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille veroseuraamuksia.

Nykyiset ja muutetut säännöt sekä rahastojen avaintietoesitteet ja rahastoesite ovat saatavissa internetistä rahastohallinnon sivuilta sekä Elite Varainhoito Oyj:n toimipisteistä ja asiakaspalvelusta, joista on saatavilla myös lisätietoja rahastojen sääntömuutoksesta.

Helsingissä 11.7.2016

Elite Rahastohallinto Oy

Vanhat säännöt löytyvät osoitteesta:

http://www.eabgroup.fi/instituutiopalvelut/hallinnoitavat-rahastot

Rahastojen uudet avaintietoesitteet ja rahastoesiteet päivitetään 12.8. mennessä osoitteeseen: 

http://www.eabgroup.fi/instituutiopalvelut/hallinnoitavat-rahastot