2019-05-31 - Asiakastiedote

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säännöissä


Muutoksia rahastojen säännöissä

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Alla on listattu rahastojen sääntöihin tehdyt keskeiset muutokset:

 • Osuudenomistajien kokouksista luovutaan.

 • Paperisista osuustodistuksista luovutaan.

 • Rahastoyhtiölle yksipuolinen oikeus lunastaa rahasto-osuudet mm. silloin, jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon, minkä takia rahastoyhtiölle aiheutuisi kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita.

 • Sijoitusrahastot on jatkossa mahdollisuus jakaa yhteen tai useampaan alarahastoon. Alarahastojen sijoituspolitiikat voivat poiketa toisistaan.Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tehty pieniä teknisiä muutoksia sekä sanamuotojen yhdenmukaistamisia.

Sääntömuutoksia on tehty seuraaviin EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin:

 • Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto

 • Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold

 • WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto

 • Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge

Finanssivalvonta on 24.5.2019 hyväksynyt edellä mainittuihin rahastoihin liittyvät sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.7.2019. Sääntömuutoksen voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Helsingissä 31.5.2019

EAB Rahastoyhtiö Oy

Hallitus