Miten sijoitusyhtiö toimii varallisuuden hallinnan ja perintösuunnittelun välineenä?


Sijoitusyhtiö on hyvä keino hoitaa varallisuutta sekä verotuksellisesta että perhevarallisuuden turvaamisen näkökulmasta. Sijoitusyhtiö toimii parhaiten tilanteissa, joissa yhtiön tuottoja ei tarvita oman arkielämän rahoittamiseen vaan tavoitteena on omaisuuden verotehokas kartuttaminen esimerkiksi seuraavalle sukupolvelle. Sijoitusyhtiöllä voidaan siirtää vaurastuminen seuraavalle sukupolvelle verotuksellisesti tehokkaasti, mutta säilyttää varojen kontrollointi vanhemmilla.

Sijoitusyhtiöllä voidaan myös kasvattaa rintaperillisen varallisuutta ilman perintöverovelvollisuutta. Sijoitusyhtiön avulla myös perheen nuorimmat oppivat sijoitustoiminnan perusteet ja osakeyhtiössä toimimisen lainalaisuudet, joten sijoitusyhtiö on kontrolloitu ja turvallinen tapa ottaa seuraava sukupolvi mukaan sijoitustoimintaan. Sijoitusyhtiössä olevat varat voidaan lahjakirjan ja yhtiöjärjestyksen määräyksellä sekä osakassopimuksen laatimisella säilyttää perheessä sukupolvelta toiselle. Suoraan sijoittamiseen verrattuna sijoitusyhtiö tarjoaa veroetuja myös sijoitustoiminnan verotuksessa. Kun suorassa sijoittamisessa sijoittajaa verotetaan nettotuotoista 30 tai 34 prosentin pääomatuloveroprosentilla, verotetaan sijoitusyhtiön kautta tapahtuvaa sijoitustoimintaa 20 prosentin veroprosentilla.

Sijoitusyhtiö voidaan perustaa ilman osakepääomaa. Vaatimus vähimmäisosakepääomasta poistui osakeyhtiöiltä 1.7.2019 alkaen. Vanhemmat voivat esimerkiksi perustaa sijoitusyhtiön ja lahjoittaa lapsille yhtiön osakkeita. Lahjaveroa ei lahjoituksessa synny, mikäli kunkin vanhemman kullekin lapselle antamat lahjat ovat alle 5 000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla. Lapsille lahjoitettavat osakkeet voivat poiketa esimerkiksi äänivallan osalta vanhemmille jäävistä osakkeista.

Vanhemmat voivat rahoittaa sijoitusyhtiön toimintaa lainaamalla varoja sijoitusyhtiölle. Laina voi olla koroton. Yhtiö lyhentää velkaa vanhemmille saamillaan sijoitustoiminnan tuloilla. Sijoitusyhtiön oikeanlaisella omistus- ja rahoitusrakenteella saadaan joustava malli perhevarallisuuden hallinnointiin.

Elite Alfred Berg tarjoaa yhteistyössä Premium Groupin kanssa kokonaisvaltaisen palvelun sijoitusyhtiön perustamisesta aina verokonsultointiin ja kirjanpitoon asti. Saat samasta paikasta käyttöösi asiantuntijat sijoitusyhtiön perustamiseen, kirjanpitoon ja taloushallintoon. Tarvittaessa laadimme myös osakassopimukset ja kauppa- ja lahjakirjat veroilmoituksineen. Hoidamme myös mahdolliset maistraattiprosessit alaikäisten lasten osalta. Asiantuntijoina osaamme arvioida parhaat keinot omistusten suojaamiseksi sekä ristiriitatilanteiden välttämiseksi.

Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel