Miten henkilöstöä voi palkita tehokkaasti?


Henkilöstön palkitseminen voi olla sekä aineellista että aineetonta. Vaikka rahalla palkitseminen on motivoinnin osalta kannattavaa, taloudellisesti se on usein kannattamatonta. Henkilöstörahasto tarjoaa ongelmaan ratkaisun.

Palkkio hyvin tehdystä työstä kannustaa meitä kaikkia tekemään parhaamme yhtiön menestyksen eteen. Palkitseminen koetaan sitä kannustavammaksi, mitä oikeidenmukaisemmin palkitsemisen perusteet on määritelty.

Yhtiön ei välttämättä tarvitse käyttää rahaa siihen, että henkilöstölle osoitetaan arvostusta ja annetaan palautetta hyvistä suorituksista. Rakentava palaute on aina asia joka koetaan palkitsevana. Voimme palkita myös työaikaan liittyvillä joustoilla tai tukemalla ammatillista kehittymistä. Mutta toki myös eurot ohjaavat toimintaamme.

Puhuttaessa aineellisesta palkitsemisesta, tarkoitetaan yleensä rahaa. Rahalla palkitsemiseen liittyy kuitenkin myös epäkohtia. Keskeisin epäkohta sekä työnantajien että palkansaajien kannalta liittyy rahan käytön tehottomuuteen. Rahallisten palkkioiden maksaminen on työnantajalle kallista, koska siihen liittyy työnantajamaksujen muodostama lisäkustannus. Toisaalta palkkioiden saaminen on palkansaajalle kustannustehotonta – osin palkansaajan omien henkilösivukulujen, mutta erityisesti palkkioiden verokohtelun vuoksi.

Saamme rahamuotoisesta palkkiosta käteemme vain puolet sen kokonaiskustannuksesta

Saamme rahamuotoisista palkkioista käteemme keskimäärin vain puolet siitä kokonaiskustannuksesta, jonka yhtiö on palkitsemiseen käyttänyt. Siis yhtiön käyttäessä tuhat euroa, saamme tilillemme keskimäärin 500 euroa. Voisiko asia mennä toisin? Kyllä, ja niin meneekin jo yli sadalla tuhannella palkansaajalla.

Ratkaisu rahamuotoisten palkkioiden kustannustehokkuuteen on niiden rahastointi henkilöstörahastolain mukaiseen rahastoon. Henkilöstörahastoon liittyy käsitteenä meillä useimmilla vanhakantaisuutta ja joustamattomuutta. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet – henkilöstörahastot ovat nykyään hyvin joustavasti toimivia, palkansaajien vapaaehtoiseen hyödyntämiseen perustuvia säästämis- ja sijoittamisvälineitä.

Uudistunut lainsäädäntö on tuonut uutta eloa henkilöstörahastojen perustamiseen. Uusien henkilöstörahastojen toimintaperiaate on useimmissa tapauksissa seuraavan kaltainen:

  • Rahastointi perustuu jokaisen palkansaajan omaan päätökseen. Palkkion voi nostaa myös käteisenä, jos rahaa tarvitsee heti. Päätöksen rahastoinnista voi tehdä vuosittain.

  • Jokainen rahaston jäsen voi itse päättä, sijoitetaanko omat palkkiot matalalla, neutraalilla vai korkeammalla riksitasolla. Rahaston muodostamia etuisuuksia voi siis hyödyntää myös tavalla, jossa olennaisinta ei ole sijoitustoiminnalla saatava tuotto.

  • Rahaston jäsen myös itse päättää, nostaako rahastosta säästöjä vuosittain vai kerääkö itselleen säästöä työsuhteen päättymiseen asti.

Henkilöstörahasto on kiistatta kustannustehokkain tapa rahamuotoisten palkkioiden maksamiseen ja vastaanottamiseen. Mutta ei rahastokaan korjaa tilannetta, jos palkitsemisen perusteet koetaan epäselviksi tai pahimmillaan epäoikeudenmukaisiksi. Silloin kun palkitsemisjärjestelmä toimii ja siihen kytkeytyy kustannustehokas malli palkkioiden maksamiseen ja vastaanottamiseen, voittajia ovat kaikki: tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät ja sen ansiosta menestyvät yritykset.

Lasse Mäkinen

Kirjoittaja on Elite Palkitsemispalvelut Oy:n toimitusjohtaja.

Elite Palkitsemispalvelut on rahastomuotoisen palkitsemisen asiantuntija. 

Lue lisää palkitsemispalveluista