Mitä on biodiversiteetti ja miksi sillä on merkitystä?


Biodiversiteetti tai biologinen monimuotoisuus on kaikkien elollisten olentojen monimuotoisuutta maapallolla. Siihen kuuluvat niin eläimet, kasvit, sienet kuin mikro-organismit, kuten bakteerit. Ihminen tarvitsee muita elollisia olentoja selviytyäkseen maapallolla. Eläimet ja kasvit tarjoavat ihmisille kaiken selviytymiseen tarvittavan mukaan lukien makean veden, ruoan ja lääkkeet.

Mehiläinen-omenapuu-1200-628

Ei kuitenkaan riitä, että maapallolla olisi vain ns. hyötyeläimiä ja -kasveja, sillä tarvitsemme monenlaisia eläimiä ja kasveja voidaksemme elää yhdessä ja selviytyä. Toisin sanoen tarvitsemme biodiversiteettiä. Kasvit parantavat fyysistä ympäristöämme, puhdistavat hengittämäämme ilmaa, antavat satoa ja varjoa sekä auttavat muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Aikojen saatossa moni eläin- ja kasvilaji on kehittynyt ja usein myös kuollut ajan myötä sukupuuttoon. Tämä on normaalia luonnon kiertokulkua, ja arviolta 98 % kaikista koskaan eläneistä lajeista on jo kuollut sukupuuttoon. Tällä hetkellä ongelmana ja haasteena on kuitenkin se, että maailmassa lajien sukupuuttoon kuoleminen tapahtuu nyt 1 000–10 000 kertaa nopeammin kuin on odotettu.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) on pitänyt "punaista listaa" uhanalaisista lajeista vuodesta 1964 lähtien. Yli 142 000 lajin tilannetta on arvioitu ja 29 % on katsottu uhanalaisiksi, mikä tarkoittaa, että niiden sukupuuttoon kuolemisen riski on erittäin suuri. Vuonna 2019 YK:n raportissa todettiin, että korjuulla, hakkuilla, metsästyksellä ja kalastuksella oli kaikilla ollut vaikutusta lajien katoamiseen. Vuosina 2001–2020 maailma menetti 411 miljoonaa hehtaaria puupeitettä, josta 16 % oli aarniometsiä. Aarniometsät ovat erittäin kypsiä metsiä, joiden kehittyminen on kestänyt satoja tai jopa tuhansia vuosia. Niiden elinympäristöjen tuhoamisella voi olla erittäin vakava vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen.

YK:n maailmanlaajuinen biodiversiteettikehys ohjaa tavoitteita

Uusi YK:n maailmanlaajuinen biodiversiteettikehys (Global Biodiversity Framework) nähdään Pariisin ilmastosopimuksen kaltaisena vastineena biodiversiteetin osalta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on muuttaa 30 prosenttia maapallon maista ja meristä suojelualueiksi vuoteen 2030 mennessä.

Äskettäin julkaistussa YK:n ilmastoraportissa korostettiin, että on tärkeää säilyttää vähintään 30 prosenttia planeetan pinta-alasta biologista monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteita ovat resurssien mahdollisimman kestävä käyttö, luonnonvarojen tasapuolisempi jakautuminen sekä taloudellisen tuen lisääminen biodiversiteetin suojeluun. Taloudellisten tukien osalta tavoitteena on uudelleenohjata, uudistaa tai poistaa biologiselle monimuotoisuudelle haitallisia kannustimia vähintään 500 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta vuodessa. Näitä biodiversiteettitavoitteita tukee erinäinen joukko järjestöjä, yhteisöjä ja liike-elämän toimijoita.

Elite Alfred Berg tukee biodiversiteetin suojelua

Tukeakseen biodiversiteetin suojelemiseksi tehtävää työtä Elite Alfred Berg on yhtenä ensimmäisistä suomalaisista varainhoitajista liittynyt vuonna 2020 perustettuun Finance for Biodiversity Pledge -aloitteeseen sekä Biodiversity Foundation -säätiön jäseneksi. Aloitteen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ekosysteemien palauttamista ennalleen. Elite Alfred Berg tulee jatkossa tekemään yhteistyötä ja jakamaan tietoa muiden rahoituslaitosten ja sijoitusyhtiöiden kanssa, arvioimaan sijoitusten vaikusta luonnon monimuotoisuuteen, asettamaan tieteeseen perustuvia biodiversiteettitavoitteita sekä raportoimaan sijoitusten vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen.

Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Lähteet: