Miltä näyttää puhtaan energian tulevaisuus Euroopassa?


Eurooppalaisessa vertailussa Suomi ja muut Pohjoismaat ovat hoitaneet uusiutuvan energian tuotantonsa hyvin. Pohjoismaissa noin 30–50 % kaikesta käytetystä energiasta on tuotettu hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä, kun taas Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa osuus on noin 14–17 %. Suhteessa nykyiseen tasoon lisäystarve Keski- ja Etelä-Euroopassa on huomattava. Tämä avaa mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia.

Saksa on tunnettu maana, joka tukee huomattavasti uusiutuvan energian rakentamista osana isompaa energiantuotannon muutosta (”Energiewende”). Saksa on kunnostautunut erityisesti tuulivoiman rakentamisessa pohjoiselle rannikolleen. Tuulivoima on kuitenkin vain osa ratkaisua, koska tyynellä säällä on käynnistettävä vaihtoehtoisia voimaloita.

Perinteisen käsityksen mukaan uusiutuvat energianlähteet eivät voi toimia niin sanottuna säätövoimana. Kuitenkin esimerkiksi geotermiset voimalat ja aurinkolämpövoimalat pystyvät jatkuvaan energiantuontantoon eivätkä ole riippuvaisia tuuliolosuhteista tai jatkuvasta auringonpaisteesta. Geotermiset voimalaitokset hyödyntävät kilometrien syvyydestä maankuoresta saatavaa lämpöenergiaa sekä sähkön- että lämmöntuotannossa. Ensimmäinen kaupallinen geoterminen voimalaitos löytyy Larderellosta Italiasta ja on toiminut jo vuodesta 1913 alkaen. Tällä hetkellä Larderellon voimalaitokset tuottavat sähköä noin kahdelle miljoonalle kotitaloudelle.

Saksan valtio tukee geotermisten voimalaitosten rakentamista korkealla 20 vuoden pituisella sähkön syöttötariffilla, joka on tällä hetkellä tasolla 252 €/MWh. Syöttötariffi tekee voimalaitoksen rakentamisen houkuttelevaksi, vaikka voimalaitoksen rakentamiseen liittyy riskejä ja suuria kustannuksia.

Aurinkovoima

Aurinkoenergia muodostaa vain pienen osan maailman energiantuotannosta, mutta erityisesti aurinkoisilla alueilla sen hyödyntämisessä on suurta kasvupotentiaalia ja sen rakentamista tuetaan jopa kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa.

Toinen mielenkiintoinen teema erityisesti Etelä-Euroopassa on aurinkovoiman tuotanto. Etelä-Euroopan maat, kuten Espanja ja Italia, ovat tunnettuja aurinkoisista rannoistaan. Tätä auringon ilmaista energiaa pystytään hyödyntämään monenlaisissa voimaloissa hyvin pienistä voimaloista aina suuriin 100–200 MW:n voimaloihin. Tällä hetkellä aurinkoenergia muodostaa vain pienen osan maailman energiantuotannosta, mutta erityisesti aurinkoisilla alueilla sen hyödyntämisessä on suurta kasvupotentiaalia ja sen rakentamista tuetaan jopa kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa.

Ympäristö kiittää, sijoittaja hyötyy

Elite Älyenergia I Ky -rahasto sijoittaa kiinteistöjen uusiutuvan energiatuotannon investointeihin ja energiatehokkuuden parantamiseen esimerkiksi lämmön talteenoton avulla. Rahaston ja siihen sijoittaneiden tuotot muodostuvat kiinteistön omistajien ja käyttäjien maksamista käyttömaksuista. Rahasto on tehnyt sijoituksia myös Kanarian saarille aurinkovoimaloiden ottamiseksi osaksi energiantuotantoa ja energiatehokkuuden lisäämistä. Parhaillaan tutkimme muita mahdollisia aurinkovoiman tuotannolle soveltuvia kohteita maailmalla sekä geotermistä energiaa mahdollisena sijoituskohteena.

Uusiutuva energia on mielestämme hyvä sijoitus sekä sijoittajalle että ympäristölle.

Lue myös:

Uusiutuva energia on tuottava sijoitus

Edullista lämmitysenergiaa ilman alkuinvestointia

Toni Iivonen
Johtaja, rahoituspalvelut
Elite Varainhoito Oyj