Miksi Warren Buffett sijoittaa uusiutuvaan energiaan?


Vielä viisi vuotta sitten ammattimaiset sijoittajat ja rahastot eivät olleet erityisen kiinnostuneita investoinneista uusiutuvaan energiaan. Nykyään infrastruktuurisijoittajia houkuttelevat projektien kannattavuus ja vakaus markkinoiden käänteissä.

Maailman suurin varainhoitoyhtiö BlackRock, Inc. perusti ensimmäisen uusiutuvan energian rahastonsa vuonna 2012. Nykyään yhtiön uusiutuvan energian rahastoissa on jo yli 4 miljardia dollaria asiakasvaroja, mikä on kuitenkin alle promille yhtiön hoidossa olevasta kokonaisvarallisuudesta. Voisi siis todeta, että BlackRock pystyy kasvattamaan huomattavasti osuuttaan uusiutuvan energian sijoituksissa.

Osaltaan sijoittajien kiinnostusta ovat lisänneet Yhdysvalloissa, Euroopassa ja myös muualla maailmassa käytettävät uusiutuvan energian tuotannon eri tukimuodot, kuten verohelpotukset ja syöttöhintatariffit. Nämä tukimuodot ovat tehneet sijoituksista hyvin kannattavia ja kilpailukykyisiä suhteessa hiili- tai kaasuvoimaan. Lisäksi syöttötariffit ja veroedut lisäävät sijoitusten kassavirtojen ennustettavuutta ja vähentävät niihin liittyvää epävarmuutta.

Sijoittajien keskuudessa herää välillä keskustelua investointitukien taloudellisuudesta ja eettisyydestä. Tuet ovat kuitenkin mahdollistaneet institutionaalisten sijoittajien mukaantulon uusiutuvan energian projektien rahoittajiksi ja siten alentaneet projektien rahoituksen hintaa, mikä osaltaan on edistänyt yhä useamman projektin toteutumista. Tämä taas on näkynyt mm. tuulivoimaloiden ja erityisesti aurinkovoimaloiden ja -paneelien hinnan merkittävänä laskuna viimeisen viiden vuoden aikana ja tehnyt uusiutuvan energian tuotannosta sopivissa olosuhteissa taloudellisesti kannattavaa myös ilman tukea.

Myös maailman kuuluisin ja varakkain sijoittaja Warren Buffett on kiinnostunut tuuli- ja aurinkovoimasta. Warren Buffett on kutsunut ilmaston lämpenemistä merkittäväksi ongelmaksi ja ryhtynyt toimiin perustamansa sijoitusyhtiön Berkshire Hathaway Inc:in kautta. Berkshire Hathawayn energiantuotantoon erikoistunut tytäryhtiö Berkshire Hathaway Energy on sijoittanut miljardeja dollareita uusiutuvan energian projekteihin ja on tällä hetkellä Yhdysvaltojen toiseksi suurin uusiutuvan energian projektien omistaja. Warren Buffett ilmaisee suoraan, miksi häntä kiinnostaa uusiutuva energia: ”It always comes down to money.” Eli koska siitä saa rahaa.

Ympäristö kiittää, sijoittaja hyötyy

Elite Älyenergia I Ky -rahasto on yksityissijoittajille suunnattu uusiutuvan energian kohteisiin sijoittava rahasto. Rahasto on sijoittanut Kanariansaarille rakennettaviin aurinkovoimaloihin ja tekee Suomessa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä investointeja.

Parhaillaan tutkimme muita mahdollisia aurinkovoiman tuotantoon soveltuvia kohteita maailmalla sekä geotermistä energiaa potentiaalisena sijoituskohteena. Rahasto ottaa vastaan sijoituksia vielä 31.3.2018 asti, minkä jälkeen se suljetaan uusilta sijoituksilta.

Uusiutuva energia on mielestämme hyvä sijoitus sekä sijoittajalle että ympäristölle.

Lue myös:

Miltä näyttää puhtaan energian tulevaisuus Euroopassa?

Uusiutuva energia on tuottava sijoitus

Edullista lämmitysenergiaa ilman alkuinvestointia

Tutustu myös rahastojemme lakisääteisiin materiaaleihin.


Toni Iivonen
Johtaja, rahoituspalvelut
Elite Varainhoito Oyj