2018-01-11 - Asiakastiedote

MiFID II -sääntely tuli voimaan - sijoittajan suoja paranee


MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) -direktiivi tuli voimaan 3.1.2018 koko EU:n alueella. Direktiivin tavoitteena on vahvistaa sijoittajansuojaa ja lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä. Asiakkaille MiFID II tuo lukuisia muutoksia ja parannuksia.

Enemmän ja parempaa raportointia. Raportoimme jatkossa yhä useammin ja yksityiskohtaisemmin sijoituksenne arvon kehityksestä. Lisäksi varainhoidon asiakkaat saavat jatkossa ilmoituksen sijoitussalkun arvon laskiessa yli 10 prosenttia edelliseen raporttiin verrattuna.

Kattavammat tiedot kuluista. Saatte jatkossa tarkempaa tietoa tuotteiden ja palveluiden kuluista. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä saatte arvion tuotteen tai palvelun kuluista ja kustannuksista kululaskurin avulla. Tämän lisäksi raportoimme teille vuosittain prosentuaalisesti ja euromääräisesti tiedot tuotteen tai palvelun kokonaiskuluista.

Henkilökohtainen sijoitussuositus ja jatkuva seuranta. Saatte jatkossa kirjallisen sijoitussuosituksen teille soveltuvista sijoitustuotteista ja -ratkaisuista. Suositus perustuu teille tehtävän kyselyn perusteella annettavaan analyysiin ja koostuu Elite Alfred Bergin omista tai sen yhteistyökumppaneiden sijoitustuotteista. Tarjoamme teille vuosittain sijoitusten soveltuvuuden uudelleenarvioinnin.

Palkkiot yhteistyökumppaneilta asiakkaan hyväksi. Hyvitämme kolmansilta osapuolista saamamme palkkiot ja maksut täysimääräisesti omaisuudenhoitoasiakkaillemme.

Asiakasluokittelu säilyy ennallaan. Uusi sääntely ei vaikuta nykyiseen asiakasluokitteluunne ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi.

Elite Alfred Berg

Asiakaspalvelu
Puh. 0201 558 610
asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi