2018-10-18 - Sijoitusmarkkinat

Markkinatunnelmat lokakuun puolivälissä


Lokakuun markkinaturbulenssi on selvästi vähentänyt sijoittajien riskihalukkuutta ja näkynyt selvänä laskuna myös markkinatunnelmamittarissamme. Nousevat korot Yhdysvalloissa, kauppasotakiista Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sekä epävarmuus koskien Q3-tuloskauden antia ovat olleet laskun taustana. Laskusta huolimatta talouden fundamentit ovat edelleen mielestämme vankat, vaikka meneillä oleva taloussykli on jatkunut ennätyspitkään.

Odotamme tuloskauden muodostuvan hyväksi hälventäen pelkoja taloussyklin kääntymisestä. Yhdysvalloissa Q3-tuloskausi on tällä viikolla lähtenyt kunnolla käyntiin, kun runsaat 10 prosenttia S&P 500 -indeksiin kuuluvista yhtiöistä on julkaissut tuloksensa. Tuloskauden alku on ollut varsin vahva, sillä positiivisten yllättäjien osuus on tähän mennessä ollut miltei 90 prosenttia, mikä on selvästi yli historiallisen keskiarvonsa (71 %). Liikevaihdon kasvu on ollut vuoden takaisesta vajaat 8 % ja tuloskasvu peräti 22 %, molemmat selvästi yli odotusten.

Numeroiden ohella mielenkiinto kohdistuu kommentteihin loppuvuoden näkymistä ja siitä, missä määrin meneillä oleva kauppasota on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan toimintaympäristöön.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred BergJukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg