2018-10-25 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakommentti: Lokakuun osakemarkkinoiden lasku, vol.2


Lokakuun 24. päivä 2018 nähtiin suurin negatiivinen liike USA:n Nasdaq-indeksissä sitten syksyn 2011, kun indeksi päätyi -4,43 % laskuun. Myös muut pääindeksit päätyivät roimaan laskuun USA:ssa: DJA -2,41 % ja S&P 500 -3,1 %. Eilisen laskun varsinainen laukaisija saattaa olla puolijohdeteollisuuden tulosjulkistusten yhteydessä kerrotut tiedot mikrosirujen kysynnän laskusta. Texas Instruments kertoi talouslukujaan tiistaina ja AMD keskiviikkona. Intelin lukuja ei olla vielä julkaistu. Mikrosirujen kysyntä kertoo näkymistä läpi toimialojen ja heijastelee jossain määrin talouden kasvumomentin maltillistumista. Lasku tarttui myös Aasian pörsseihin, jotka olivat tuntuvassa laskussa.

Useat seikat ovat olleet lokakuun laskun taustalla: markkinoiden huoli siitä, että tuloskasvu (erityisesti Yhdysvalloissa) on maltillistumassa johtuen kauppasodan nostamista kustannuksista; Italian alijäämäisen budjettiesityksen hylkääminen Euroopan komission suunnalta; murhatun sauditoimittajan jälkeen lisääntyneet geopoliittiset jännitteet Saudi-Arabian ja länsimaiden välillä sekä huoli Kiinan kasvun hidastumisesta. Tämän lisäksi Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kommentit ovat edelleen sijoittajien takaraivoissa. Fed kommentoi aikaisemmin täystyöllisyyden aiheuttamista riskeistä palkkainflaatioon sekä siitä, että korkojen ns. neutraalitasoon (korkotaso ei ole kiristyvä eikä elvyttävä) on vielä matkaa. Nämä huolet eivät sinänsä ole uusia, mutta markkinoilla on usein tapana keskittyä ainoastaan riskeihin markkinasentimentin käännyttyä huonompaan suuntaan.

Mikä saisi markkinat kääntymään? Geopoliittisen, kuten Saudi-Arabian, tilanteen rauhoittuminen; edistysaskeleet Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä tullikiistassa; merkit globaalin talouskasvun pysymisestä nousu-uralla sekä vahvistus siitä, että kireästä työmarkkinasta huolimatta inflaatio pysyy Yhdysvalloissa aisoissa ja näin ollen Fedin koronnostopolku maltillisena. Tämän lisäksi sijoittajat tarvitsevat vahvistusta siitä, että yhtiöiden tuloskasvu jatkuu myös ensi vuonna.

Tuloskausi on Yhdysvalloissa täydessä käynnissä ja tätä kirjoittaessa 32 % S&P 500 -indeksiin kuuluvista yhtiöistä (161 kpl) on julkaissut tuloksensa. Liikevaihdon osalta 63 % ja tuloksen osalta 86 % yhtiöistä on raportoinut ennakoitua parempia lukuja. Liikevaihdon yhteenlaskettu kasvu on vuoden takaisesta 8 % ja tuloskasvu 23 %. Yhteenlaskettu liikevaihdon ylitys (ennusteisiin nähden) on tähän mennessä ollut 0,9 % ja tulosylitys 4,6 %. Erityisen tarkassa seurannassa ovat olleet yhtiöiden kommentit koskien loppuvuoden kysyntänäkymiä ja kauppasodan mahdollisia vaikutuksia kustannustasoon. Sijoittajat kyseenalaistavat tällä hetkellä yhtiöiden mahdollisuuksia kompensoida näitä nousseita kustannuseriä hintoja nostamalla ja pelkäävät marginaalien rapautumista.

Lokakuun markkinaturbulenssista huolimatta uskomme edelleen, että pitkäjänteiselle sijoittajalle osakemarkkinat tarjoavat parhaimmat tuottomahdollisuudet.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg

Tämä materiaali ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.