2018-12-21 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakommentti: Kasvukuva hyytymässä – osakkeet neutraaliin


Sijoitusmarkkinoiden voimakas turbulenssi on jatkunut myös viime viikkoina, ja joulukuu on tuottomielessä muodostumassa varsin mollivoittoiseksi. Joulukuu on historiallisesti tarjonnut osakesijoittajille hyviä tuottoja, mutta tänä vuonna päähuomion ovat vieneet markkinoiden huolet muun muassa kauppasodan aiheuttamasta vahingosta globaaliin kasvukuvaan yhdistettynä keskuspankkien kiristyvään rahapolitiikkaan. Keskuspankkien kiristyvän rahapolitiikan vaikutuksista saatiin kokemuksia kuluvalla viikolla, kun USA:n keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoaan 2,25–2,5 %:iin. Vaikka Fedin esittämä ennuste ensi vuoden koronnostopolusta laski aiemmasta kolmesta koronnostosta kahteen, olivat markkinat pettyneitä viestin liian rohkeasta sävystä. Riski Fedin virhearvioinnista tulevassa rahapolitiikassa on myös meidän mielestämme kasvanut.

Vaikka perusoletuksemme on edelleen, että talouskasvu jatkuu ensi vuonna suhteellisen vakaana, on uutisvirta makrotalouden näkökulmasta kääntynyt viimeisen kuukauden aikana selvästi negatiivisemmaksi. Riski globaalin talouskasvun odotuksia voimakkaammasta hyytymisestä on kasvanut, ja toteutuessaan tämä tulee heijastumaan yhtiöiden vuosien 2019 ja 2020 tuloskasvunäkymiin. Tuloskasvuennusteet seuraavan kahden vuoden osalta ovat loppusyksyn aikana maltillistuneet, ja tällä hetkellä globaalin tuloskasvun odotetaan olevan vajaat 10 prosenttia. Vallitsevassa sijoitusympäristössä näemme riskin ennustelaskun jatkumiselle, mikä on historiallisesti tarkoittanut haasteellisempia aikoja osakkeille.

markkinakommentti-

Vaikka edelleen uskomme osakkeiden tuottavan ensi vuonna korkosijoituksia paremmin, voi alkuvuosi olla vaikeampaa aikaa. Tästä syystä siirrymme osakkeissa neutraaliin painotukseen.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg

Tämä materiaali ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.