2020-03-02 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakommentti 2.3.2020: Koronavirus levittää paniikkia sijoitusmarkkinoilla


Osakemarkkinoiden negatiivinen tuottokehitys kiihtyi rajusti viime viikolla, kun pelot koronaepidemian muuttumisesta pandemiaksi toden teolla voimistuivat.

Sen sijaan valtionlainojen tuotot, erityisesti USA:ssa, olivat korkotason laskun myötä kovat sijoittajien hakiessa suojaa myrskyltä. USA:ssa 10 vuoden valtionlainan korkotaso painui tämän seurauksena historiallisen alhaiselle tasolle. Globaalit osakemarkkinat laskivat viikossa yli 10 prosenttia, mikä oli rajuin viikkolasku sitten finanssikriisin. Myös riskilliset sijoitukset korkopuolella, kuten matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemat velkakirjasijoitukset, olivat tuntuvassa laskussa.

markkinakommentti-02032020-osake-ja-korkomarkkinat

Alkuvuoden erittäin positiivinen markkinasentimentti jatkui aina helmikuun puolivälin paikkeille. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus globaaliin kasvukuvaan on kuitenkin johtanut markkinatunnelman merkittävään heikentymiseen. Noussut epävarmuus on näkynyt siinä, että useat yhtiöt ovat varoittaneet alkuvuoden liikevaihdon ja tuloksen jäävään ennusteista (mm. Apple, Maersk, Mastercard ja Microsoft), suhdanneindikaattoreissa (mm. ostopäällikköindekseissä) on nähty selvää laskua ja riskilliset sijoitukset sekä osake- että korkopuolella ovat olleet voimakkaassa laskussa sijoittajien hakiessa turvaa esimerkiksi valtionlainamarkkinoilta. Osakemarkkinoiden osalta paineessa olevia sektoreita ovat erityisesti kiinteistö-, energia- ja teknologiasektorit.

Koronaviruksen osalta markkinoiden fokus on erityisesti Kiinan ulkopuolella, ja viruksen leviämistä muihin maihin (mm. Etelä-Korea, Italia, Iran) seurataan tarkasti. WHO:n (Maailman terveysjärjestö) mukaan koronavirus voi potentiaalisesti kehittyä pandemiaksi, sillä ainakin 47 maata on raportoinut koronavirustapauksista (Etelä-Koreassa ja Italiassa yli 500 ja Iranissa 87). Mielestämme markkinoiden nopea toipuminen kurssilaskusta voi olla vaikeaa, sillä markkinoiden huolena on erityisesti talouden tarjontapuolen shokin vaikutukset, kun työntekijät eivät pääse karanteenien tai sairauden takia töihin. Markkinoiden katseet ovat keskuspankeissa ja niiden mahdollisissa tukitoimissa. Olemme kuitenkin epäröiviä sen suhteen, että keskuspankkien rahapoliittinen elvytys vaikuttaisi merkittävän positiivisesti tarjontashokkiin, vaan mielestämme tarvitaan myös fiskaalipoliittisia toimia. Virusepidemian takia myös useiden pankkien analyytikot ovat laskeneet vuoden 2020 osalta yhtiöiden tulosennusteita. Esimerkiksi Goldman Sachs ennustaa, että vuoden 2020 osalta tuloskasvu on maailmanlaajuisesti jäämässä nollaksi konsensuksen ollessa vielä 7 %:ssa (lähde: Factset).

Olemme reagoineet tilanteeseen laskemalla salkkujemme riskitasoa siirtymällä osakepainon osalta alipainoon. Toimenpide on jatkoa tammikuun lopussa tehdylle muutokselle, kun siirryimme osakkeissa ylipainosta neutraaliin painoon. Salkkujemme osakeosiossa ylipainotamme edelleen Yhdysvaltoja ja alipainotamme kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme jatkaneet tammikuun lopussa päätöstä vähentää luottoriskiä edelleen korkeamman riskin HY-lainoissa ja kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainoissa. Vastaavasti olemme kasvattaneet valtionlainojen ja rahamarkkinan painoa korkoallokaatiossa.

markkinakommentti-02032020-sijoitusnakemys-maaliskuu2020

Sijoitusnäkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

markkinakommentti 02032020

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergTämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.