2017-09-07 - Sääntely ja verotus

Markkinakatsaus syyskuu 2017


Sijoitusmarkkinat ovat koko kesän hakeneet suuntaansa. Tästä syystä muutimme maa-allokaatiotamme lähemmäksi neutraalia painotusta, mutta lisäsimme painoa finanssi- ja bioteknologiasektoreille. Valuutta- ja osakemarkkinoita ovat heiluttaneet USA:n makrolukujen ja koronnosto-odotusten lisäksi muun muassa presidentti Trumpin lausunnot ja spekulaatiot talouspolitiikan (epä)onnistumisesta. Velkakattokeskustelu on käynnissä Yhdysvalloissa, mutta se on jäänyt markkinavaikutuksiltaan vähäisemmäksi ja saanut vähemmän huomiota uutisvirrassa hurrikaanin viedessä palstatilaa.

Yksittäisiä osakkeita ovat ohjanneet pääasiassa isot uutistapahtumat, kuten Ranskan presidentin- ja parlamenttivaalit, Brexit-äänestys ja jopa tulkinnat Fedin tai EKP:n jäsenten sanavalinnoista. Osakemarkkinoilla on muutaman vuoden vallinnut niin kutsuttu ”risk on/risk off” -mentaliteetti, jossa riskinottohalun kasvaessa osakeindeksit ovat nousseet ja vastaavasti riskinottohalun puuttuessa osakeindeksit ovat laskeneet. Yhtiökohtaiset uutiset ovat jääneet helposti taka-alalle.

Markkinoiden yhtiökohtaista heiluntaa voidaan mitata yksittäisten osakkeiden kurssiheilunnan keskinäisellä riippuvuudella (korrelaatio) eli sillä, kuinka paljon eri osakkeet liikkuvat samaan suuntaan. Vuosi sitten USA:n markkinoiden S&P 500 -indeksin osakkeiden keskeinen korrelaatio oli yli 60 prosenttia, mutta nyt se on laskenut 18 prosenttiin. Tämä muutos tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviselle salkunhoidolle ja osakepoiminnalle, koska yhtiöiden erityisominaisuudet pääsevät vaikuttamaan yhä enemmän osakekurssien kehitykseen. Alkuvuonna yli puolet USA:n aktiivirahastoista tuottivat vertailuindeksiään (S&P 500) enemmän. Faktorirahastoille ja muille rahastoille, joiden sijoitukset perustuvat tunnistettavien ominaisuuksien painottamiseen, ”risk on/risk off” -mentaliteetin häviäminen on erinomainen asia. Laadullisten tai laskennallisten ominaisuuksien tunnistaminen on salkunhoidossa historiallisesti ollut järkevää ja johtanut lisäarvoon.


Magnus Backstrom

Magnus Backström
Päästrategi
Elite Varainhoito OyjJukka Naatsaari

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj