2017-10-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus lokakuu 2017


Syyskuu oli vahva sijoituskuukausi sekä osake- että korkomarkkinoilla

Syyskuu oli vahva sijoituskuukausi. Sekä osake- että korkomarkkinat kehittyivät suotuisasti. Suuria keskustelun aiheita olivat Yhdysvaltain keskuspankki Fedin seuraavat korkopäätökset ja taseen supistaminen lähivuosina sekä presidentti Trumpin pitkään odotetun veropaketin julkistus. Suurin merkitys on mahdollisilla ohjauskoron nostoilla sekä veropaketin läpimenolla. Koronnostoa odotetaan joulukuussa edellyttäen, ettei inflaatio hidastu. Fedin pääjohtaja Janet Yellen pitää alhaista inflaatiota mysteerinä, vaikka talouskasvuennusteita onkin nostettu.

Allokaatiossamme osakkeet ovat ylipainossa ja korkosijoitukset alipainossa. Korkoluokissa suosimme korkeamman kuponkituoton lainoja, kuten korkean riskin yrityslainoja ja kehittyviä markkinoita. Syyskuun aikana laskimme USA:n osakkeet alipainoon ja nostimme Eurooppa-osakkeet ylipainoon. Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla jatkamme edelleen ylipainossa. Perusteluna on osakemarkkinoiden suhteelliset arvostustasot.

Voiko Japani olla parempi sijoituskohde kuin kehittyvät markkinat? Lisäsimme sijoituksia Japaniin jo kesällä. Rahoitusyhtiö BlackRockin mukaan Japanin osakemarkkinan arvostustaso on 42 % edullisempi kuin maailman osakemarkkinan. Tämä on suurin aliarvostustaso sitten kevään 2014, jonka jälkeen Japanin osakemarkkina nousi 50 %. Toteutamme allokaationäkemystämme soveltuvin osin mm. Elite Korko ja Elite Osake -rahastoissa sekä Elite Trendi -varainhoitomalleissa.

Fedin alkaessa pienentää tasettaan on syytä huomata Japanin keskuspankin jatkavan edelleen elvytystään. Vaikka Euroopan keskuspankki (EKP) lähtisi seuraamaan Fedin jalanjälkiä, kasvanee keskuspankkien yhteenlaskettu likviditeetti Japanin keskuspankin toimien seurauksena vielä vuoden 2019 puolelle. Tämän jälkeen keskuspankkien taseiden supistaminen tulee olemaan hidasta, ja sen toteutuminen voi kestää vuosia. Nopea toiminta voisi romahduttaa sekä osake- että korkomarkkinat, joten oletetusti keskuspankit tulevat toimimaan erittäin varovaisesti.

Voisivatko arvostuserot tasoittua pääomaliikkeiden seurauksena? Puhuttaessa osakkeiden korkeista arvostustasoista viitataan yleisesti Yhdysvaltain markkinaan. Tästä huolimatta monet osakestrategit näkevät, että yritysten vahva tuloskasvu ja talouden elvytystoimet tukevat nousun jatkumista. Osakkeiden ja markkinoiden keskinäiset riippuvuussuhteet ovat ennätysalhaalla, joten nyt täytyy tarkemmin miettiä, mistä markkinasta tuottoa haetaan. Muistetaan, että kesällä 2011 rahavirrat kääntyivät Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta rapakon taakse, jolloin alkoi Yhdysvaltain osakemarkkinan nykyinen vahva nousu. Kysymykseksi jää, näemmekö seuraavan mahdollisen korjausliikkeen yhteydessä rahavirtojen kääntymisen takaisin päin.

Magnus Backstrom

Magnus Backström
Päästrategi
Elite Varainhoito Oyj

Jukka Naatsaari

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj