2016-12-20 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus joulukuu 2016


Yllättävästi käyttäytyvät sijoitusmarkkinat

Marraskuussa sijoitusmarkkinat käyttäytyivät monella tavalla yllättävästi. USA:n markkinoilla kehitys yllätti osake- ja korkomarkkinoiden tuottojen kulkiessa eri suuntiin: osakemarkkinat nousivat ennätystasolle, kun taas valtionlainojen hintojen lasku oli koronnousun seurauksena suurin pitkään aikaan. Euroopassa osakkeiden muutokset eivät olleet yhtä suuria ja valtionlainoissa kehitys oli epäyhtenäinen.

Merkittävin tapahtuma oli Yhdysvaltojen presidentinvaalien lopputulos: Pääskenaariossa Hillary Clinton voittaisi eivätkä sijoitusmarkkinat juuri reagoisi. Vaihtoehtoisessa skenaariossa Donald Trumpin voittaessa epävarmuus lisääntyisi ja osakkeiden volatiliteetti nousisi, jonka seurauksena osakekurssit laskisivat. Vaalien tulosten selvitessä kurssit laskivatkin noin 8 tunnin ajan, jonka jälkeen osakekurssit kääntyivät vahvaan nousuun. Liikkeen saadessa lisää voimaa sijoittajat alkoivat siirtää pääomia korkosijoituksista osakkeisiin. Pelot maailmankaupan hidastumisesta vaihtuivat toiveisiin verojen laskusta, infrastruktuuri-investointien lisäyksestä ja sääntelyn purusta. Muutosodotusten mukana dollari vahvistui lähes kaikkia muita suuria valuuttoja, mukaan lukien euroa, vastaan.

Osakemarkkinat ovat nousseet lähes kauttaaltaan. Suurinta nousu on ollut Yhdysvalloissa, mutta myös Eurooppa ja Japani ovat nousseet. Kehittyvien markkinoiden osakkeet eivät ole reagoineet yhtä paljon, mutta nekin ovat nousseet. Korkomarkkinoilla Yhdysvaltojen pitkät korot ovat nousseet reippaasti, Euroopassa valtionlainojen korot muuttuivat vähemmän. Yrityslainojen luottoriskimarginaalit ovat leventyneet, mutta korkotaso on pääosin laskenut. Kehittyvien maiden lainojen hinnat laskivat reippaasti, mutta vuoden alusta laskien näiden tuotot ovat yhä korkomarkkinoiden parhaimpia.

Osakemarkkinat ovat nousseet, jonka seurauksena arvostustaso etenkin Yhdysvalloissa on korkea. Voidaan kysyä onko sijoitusmarkkinoiden välitön reaktio presidentinvaaleihin myös pitkäaikaisesti perusteltu? Harvoin ovat odotukset uuden hallinnon toimintasuunnitelmista yhtä epävarmat kuin tällä hetkellä. Yhdysvalloissa uusien investointien elvytysvaikutus hukkuu helposti mahdolliseen protektionismiin, nouseviin korkoihin ja dollarin vahvistumiseen. Euroopassa Brexit, Italian pankkitilanne ja EKP:n löysän rahapolitiikan vaikutusmahdollisuudet ovat suuria kysymysmerkkejä. Euroopan osakemarkkinat ovat kuitenkin suhteellisesti halvemmat ja tarjoavat parempaa arvoa epävarmassa nykytilanteessa. Voidaan myös olettaa, että dollarin vahvistuminen tukee eurooppalaisia osakkeita.