2016-04-19 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus huhtikuu 2016


Kuluttajat talouden kasvun vetureina

 • Globaali talouskasvu on Yhdysvaltoihin odotetun suhdannenousun varassa

 • Kiinan kasvu hidastuu ja Eurooppa yskii edelleen vahvistumisesta huolimatta

 • Yhdysvaltojen kotimarkkina toimii, mutta on haavoittuva

Maailmantalouden kasvu on edelleen kysymysmerkki. Euroopan kasvu ei ole vielä vakiintunut, vaikka parempaan suuntaan onkin menty. Japanin elvytys ei ole tuottanut tulosta ja Kiinan teollisuustuotannon ylikapasiteetti on purkamatta. Globaali talouskasvu onkin edelleen Yhdysvaltojen potentiaalisen suhdannenousun varassa.

Talouden sykli etenee epätahtiin ympäri maailmaa

Länsimaat ja Aasia ovat talouden syklissä tällä hetkellä eri tahdissa. Tästä aiheutuu monia haasteita globaalille kasvulle. Vaikka muun maailman kasvu kiihtyy lievästi, niin Kiinan kasvun hidastuminen on laskenut raaka-aineiden kysyntää ja hintoja globaalilla tasolla.

Maailmantalouden mittakaavassa investoinneista hallitseva osa on energia- ja perusteollisuuden investointeja. Raaka-aineiden hintojen lasku onkin vähentänyt investointien määrää, jolloin on riskinä koko raskaan teollisuuden ajautuminen taantumaan.

Vastaavan tyyppinen jakso löytyy Aasian kriisin ajoilta. Tuolloin kriisi iski Aasian tiikerimaihin, mutta nyt talouden hidas­tuminen on iskenyt Kiinaan. Aasian kriisiin aikaan Yhdys­valtain teollisuudessa oli notkahdus, mutta samaan aikaan vähittäis­myynti kasvoi ja taantumalta vältyttiin, koska inflaatio hidastui, dollari vah­vistui ja palkat nousivat, eli taloudessa oli täsmälleen samakaltainen yhdistelmä kuin tälläkin hetkellä. 

Yhdysvaltojen kotimarkkina toimii - kunhan palvelusektori kasvaa

Yhdysvaltojen kotimarkkina on pysynyt vahvana. Vähittäismyynti ja kuluttajien ostovoima kasvavat edelleen. Vahvuus perustuu kolmeen tekijään:

 1. Inflaatio

  : raaka-aineiden hintojen lasku hidastaa inflaatiota, mikä kasvattaa reaa­lisesti kuluttajan ostovoimaa. Vaikka hintojen lasku on ollut poikkeuksellisen suurta, se ei ole täysin näkynyt kulutuksessa, sillä säästämisaste on nous­sut.

 2. Vahva dollari

   laskee tuontitavaroiden hintoja, mikä nostaa reaalisesti kulut­tajan ostovoimaa. Dollarin vahvuus on pitkäaikaista, muiden keskuspankkien jatkaessa vielä vuosia elvy­tystä.

 3. Täystyöllisyys

  : Yhdysvalloissa on käytännössä jo täystyöllisyys. Työmarkkinat ovat muuttuneet, mutta eivät niin paljon, että täystyöllisyys ei lopulta kiihdyttäisi palk­kainflaatiota.

Vaikka Yhdysvaltojen kotimarkkina on vahva, niin Kiinan talouden tilanne on aiheuttanut epävarmuutta. Jos Kiinan talouden heikko tilanne jatkuu pitkään, niin riskinä on teollisuuden ongelmien leviäminen Yhdysvaltojen pal­velu­sektorille.

Alkuvuodesta positiivisia signaaleja Euroopasta ja Kiinasta     

Euroopan kysyntä on edelleen hauraalla pohjalla, mutta kuitenkin vahvistumassa. Yritysten tulokset ovat kuitenkin niin alhaalla, että nousuvaraa pitäisi olla. Jos tulokset kasvavat odotusten mukaisesti, vähintäänkin kotimarkkinoiden investoinnit lähtevät liikkeelle. Investointien kiihtyminen on perinteisesti ollut talouden kasvun kannalta se kriittisin tekijä.

Myös Kiinan näkymät ovat parantuneet poliittisen johdon käynnistettyä ylikapasiteetin leikkaukset. Kun dollari on samaan aikaan heikentynyt, ovat raaka-aineiden hinnat nousseet, mikä on laajasti auttanut raaka-aineista riippuvaisia kehittyviä talouksia. Alkuvuoden jälkeen kehittyvien mark­ki­noi­den osakkeet ovatkin korjanneet selvästi ylöspäin.  

Näkemyksemme mukaan maailmantalouden kasvua estää tai ainakin merkittävästi hidastaa globaalin kysynnän kankeus. Valopilkkuja on kuitenkin nähtävissä: Yhdysvaltojen kotimarkkina vetää, ja sen rooli koko maailman taloudessa on merkittävä. Euroopassa on nähtävissä elpymisen merkkejä ja Kiinassa on ryhdytty poliittisiin elvytystoimiin. Lisäksi tärkeä investointeihin ja koko globaalin kysyntään vaikuttava tekijä, raaka-ainehinnat, on lähtenyt nousuun.