2017-07-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus heinäkuu 2017


Vuoden ensimmäisen puoliskon kurssikehitys oli yleisesti hyvä, vaikka kesäkuun viimeinen viikko käänsi sekä osake- että korkomarkkinat laskuun.  Alkuvuoden huolet Yhdysvaltojen poliittisen päätöksenteon vaikeuksista ovat toteutuneet, eivätkä markkinat ole saaneet toivottua nostetta uusista infrastruktuuri-investoinneista tai verohelpotuksista. Toisaalta kansainvälinen kauppakin on saanut olla rauhassa, eikä pelättyjä suojatulleja ole luotu.

Lähitulevaisuuden kehitys tulee todennäköisesti muovautumaan keskuspankkien puheiden ja toimenpiteiden mukaan. USA:n keskuspankki FED on jo varovaisesti viestittänyt että ohjauskoron nostot jatkuvat. Tämän lisäksi FED on ilmoittautunut aikeestaan kutistaa tasettaan vuoden lopusta alkaen. Tämä on erittäin merkittävä kysymys, koska monet velanottajat, kuten suuret asuntoluotottajat, joutuvat hakemaan korvaavia sijoittajia. Euroopan keskuspankki EKP ei ole vielä samassa tilanteessa, vaikka EKP:n tukiostojen määrän odotetaan laskevan loppuvuonna. Euroopassa ohjauskorkojen kääntyminen nousuun on vielä pitkällä tulevaisuudessa.

Keskuspankkien puheissa valuutat ovat nousseet viime aikoina keskeiseen asemaan. EKP:n Draghin puheet Euro-alueen talouksien kasvusta sai Euron vahvistumaan dollariin nähden. Alkuvuonna vallitsi lähes täydellinen konsensus siitä, että USA:n talouskasvun seurauksena dollari tulee vahvistumaan euroon nähden. Siitä hetkestä dollari on heikentynyt lähes 10 %. Euroopan vientiyrityksille tämä on tietenkin huono asia, koska niiden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla on heikentynyt.

Kesäkuun kurssilaskusta huolimatta osakemarkkinat ovat rauhalliset. Osakemarkkinoiden arvostustaso yhä on korkea, mutta perinteiset valtionlainamarkkinat eivät juuri tarjoa kilpailukykyistä tuottoa. Yrityslainat tarjoavat vaihtoehdon, mutta niiden arvostustaso on myös korkea. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä tapahtumaa tai toimenpidettä, joka estäisi toteutuneen hyvän tuottokehityksen jatkuvan.


Magnus Backstrom

Magnus Backström
Päästrategi
Elite Varainhoito Oyj

Jukka Naatsaari

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj