2017-08-14 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus elokuu 2017


Kesä oli sijoitusmarkkinoilla suhteellisen rauhallista aikaa. Tulevaisuudesta vallitsee aina epätietoisuus, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että lähestymme käännekohtaa. Nykytilannetta kuvaavat seuraavat ominaisuudet: yleinen epävarmuus ja sijoitusten arvostustaso ovat korkeat ja myös sijoittajien riskinottohalukkuus on normaalia korkeampi.

Aktiivisuus allokaatiossa on toiminut jälleen

Olemme jatkaneet varainhoidossa aktiivista kannanottoamme markkinoihin ja olemme valmiita tekemään isoja muutoksia allokaatiossa, mikäli tilanne niin edellyttää. Loppukesästä kevensimme osakeallokaatiossa isoa ylipainoamme Euroopassa ja nostimme USA:n osuutta lähelle neutraalia painoa. Euron vahvistumisen myötä jatkoimme myös voimakkaiden toimialanäkemysten ottamista. Lisäsimme finanssiosakkeiden painoa erityisesti USA:ssa ja kevensimme vientiyritysten osuutta Euroopassa. Näillä toimenpiteillä jatkoimme lisäarvon tekemistä asiakkaillemme. Mikäli sijoitusmarkkinoiden riskitaso huolettaa, pystyy oma pankkiirisi käymään tilanteesi läpi ja muokkaamaan sijoitussalkkusi sisällön vastaamaan haluamaasi riskitasoa.

Sijoitusmarkkinoilla epävarmuus liittyy maailmanpoliittiseen tilanteeseen, keskuspankkien toimenpiteisiin sekä teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin entinen puheenjohtaja Alan Greenspan havaitsi äskettäin merkkejä korkomarkkinoilla vallitsevasta kuplasta, mutta osakemarkkinoilla hän ei kuitenkaan vastaavaa nähnyt. Meidän on hyvä muistaa, että osakkeiden arvostustaso muuttuu äkkiä haastavasta liian korkeaksi korkotason noustessa. Keskuspankkien suosiollisella avustuksella lähes kaikki omaisuusluokat ovat tuottaneet niin hyvin, että lisätuoton mahdollisuudet on kulutettu loppuun. Sijoittajat joutuvat tuottoja hakiessaan lisäämään riskitasoa, ja osakkeiden osuus sijoitussalkuissa on poikkeuksellisen korkeaa.

Haasteita ETF-markkinoilla

ETF-markkinoiden kasvu ja passiivisten osakesijoitusten suuri määrä tuovat oman haasteensa. ETF (Exchange Traded Fund) on pörssissä listattu rahasto, joiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kasvu on ainakin osittain johtunut sijoittajien tyytymättömyydestä aktiivisten salkunhoitajien rahastojen huonoon kehitykseen. Toisaalta passiiviset osakerahastot jäävät vertailuindeksilleen vain kulujensa verran eivätkä edes tarjoa ylituoton mahdollisuutta. Vaikka tuotto seuraa vertailuindeksiä, voi indeksin koostumus herättää kysymyksiä.

Sijoittajien kannalta aktiivi- ja passiivisijoitusten kasvu on ollut hyvä asia. Vilkastunut kysyntä on lisännyt likviditeettiä, ja yleensä vaihtoehtojen runsaus on hyvä asia. Aktiivisijoittajien erilaiset näkemykset ovat mahdollistaneet arvopapereille erilaiset kurssikehitykset, minkä seurauksena jotkut aktiivisijoittajat ovat pärjänneet toisia paremmin. Markkinoiden toiminta perustuu siihen, että sijoittajien näkemykset vaihtelevat osakkeiden oikeista hinnoista. Mikäli arvopaperin hinta alittaa ”oikean” arvon, aktiivisijoittajat huomaavat poikkeaman ja ostavat osaketta, jolloin hinta ja arvo taas kohtaavat. Aktiivisijoittajien vähenevä määrä on aiheuttanut huolta siitä, että arvopapereiden hinnat ja arvot voivat poiketa toisistaan enemmänkin, eikä korjausmekanismia ole.

Toinen huoli liittyy osakemarkkinoiden likviditeettiin. Passiivisijoitusten suuri määrä voi lisätä sijoituksia indekseissä suurella painolla oleviin osakkeisiin, mikä voi osaltaan selittää esimerkiksi FAANG-osakkeiden (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) kurssinousua likviditeetin lisääntyessä. Miten käy sijoittajien myydessä osakkeitaan ja iskeekö likviditeetin puute samoihin osakkeisiin, jotka hyötyivät kurssinoususta? Seurauksena voi olla raju itseään ruokkiva kurssilasku.

Sijoitusmarkkinoiden vahvuutena voidaan pitää niiden kykyä omaksua nopeasti uusia toimintatapoja sekä hyvässä että pahassa. Pahimpia uhkaskenaarioita arvioitaessa on kuitenkin hyvä muistaa markkinoiden monipuolisuus. Käsitteitä on paljon, ja niiden tulkinnassa on eroja: passiivisijoitus ei ole sama kuin ETF-sijoitus. Mielestämme sijoitusmarkkinoiden tehokkuus ei ole uhattuna, vaikka ETF-rahastojen kasvu jatkuisi. Sijoitusmarkkinoilla on tilaa monelle toimijalle. Tärkeää on, että sijoittajalla on sijoitussuunnitelma ja että hän ymmärtää, miten hän sitä toteuttaa.

Magnus Backstrom

Magnus Backström
Päästrategi
Elite Varainhoito Oyj

Jukka Naatsaari

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj