2022-09-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.8.2022: Takaisin lähtöruutuun


Heinäkuussa alkanut markkinoiden toipuminen kesti elokuun puoliväliin asti, minkä jälkeen markkinat kääntyivät taas alas ja päätyivät lopulta pääosin heinäkuuta matalammalle tasolle. Heinäkuussa ja elokuun alussa nousseet odotukset siitä, että keskuspankkien rahapolitiikan kiristymistahti olisi syksyllä maltillisempaa, kokivat kovan kolauksen keskuspankkien signaloitua laajalla rintamalla päättäväisesti tahtotilansa palauttaa hintavakaus lähes hinnalla millä hyvänsä ja painaa inflaatiota takaisin alas kestävämmälle tasolle. Tämä yhdessä heikentyvän makrotalouden uutisvirran kanssa käänsi lopulta markkinat laskuun.

Mailmankartta-pylväät-1200-628


Talousnäkymät ovat mielestämme edelleen heikkenemässä ja taantumariskit kasvussa. Näin ollen muun muassa yritystulosten kasvunäkymät loppuvuoden osalta ovat heikkenemässä nostaen riskiä siitä, että kasvu jää odotettua heikommaksi. Olemme varovaisia lähiajan tuottonäkymien suhteen.

Markkinoiden kääntyminen laskuun kuun loppupuolella johtui pitkälti USA:n keskuspankin (Fed) pääjohtajan Jerome Powellin pitämästä puheesta Jackson Holessa Wyomingissa. Puheen yleissävy oli selvästi odotuksia haukkamaisempi (aggressiivisempi). Powell antoi vahvan sitoumuksen inflaation pysäyttämiseksi ja varoitti odottavansa keskuspankin jatkavan korkojen nostamista tavalla, joka aiheuttaa Yhdysvaltain taloudelle "jonkin verran kipua". Vaikka takana on neljä peräkkäistä koronnostoa, Powellin mukaan nyt ei ole oikea aika lopettaa rahapolitiikan normalisoitumista siitä huolimatta, että ohjauskorko lähentelee ns. neutraalia tasoa (ei kasvua stimuloiva, mutta ei myöskään kasvua rajoittava). Powell totesi myös, että korkeammat korot, hitaampi kasvu ja heikommat työmarkkinat laskevat inflaatiota, mutta ne myös aiheuttavat kipua kotitalouksille ja yrityksille. Fedin mukaan nämä ovat valitettavat kustannukset inflaation vähentämiseksi, mutta hintavakauden palauttamisen epäonnistuminen merkitsisi pankin mukaan paljon suurempaa tuskaa. Kommenttien jälkeen markkinat näkevät koronnostojen jatkuvan ripeinä loppuvuoden aikana, ja todennäköisyys 75 korkopisteen nostolle syyskuun kokouksessa on noussut takaisin yli 50 %:n. Markkinat odottavat syyskuun noston jälkeen uutta 50 peruspisteen nostoa marraskuussa ja 25 pisteen nostoa joulukuussa, mikä nostaisi Fedin ohjauskoron 3,50–3,75 prosentin alueelle ennen mahdollista koronnostojen keskeyttämistä.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi elokuussa muuttumattomana ja olemme osakkeessa alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös heinäkuussa ennallaan. Olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.


Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergTämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.