2020-09-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.8.2020


Ahneus voittaa pelon?

Sijoitusmarkkinoiden vahva meno sai myös elokuussa jatkoa, kun kaikki keskeiset riskilliset omaisuusluokat nousivat tuntuvasti. Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti miltei 5 prosenttia, ja tämän nousun myötä laskua on vuoden alusta kertynyt enää 1,7 prosenttia. Päämarkkinoista suurinta nousua nähtiin Yhdysvalloissa, missä pääindeksit päätyivät peräti 5,8 prosenttia korkeammalle tasolle ja ohittivat jo koronapandemiaa edeltävän huipputasonsa. Laskumarkkinoista toipuminen on aikaisemmissa sykleissä kestänyt keskimäärin noin kolme vuotta, mutta tällä kertaa Yhdysvalloissa toipuminen kesti vain viisi kuukautta. Sijoittajien riskinottohalukkuus näkyi myös korkomarkkinoilla, missä sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot olivat positiiviset siitä huolimatta, että valtionlainojen korkotaso oli yleisesti hienoisessa nousussa.

Positiivisen markkinatunnelman takana olivat edelleen samat tutut narratiivit: valtioiden ja keskuspankkien historiallisen suuret elvytystoimet, kesän jälkeen piristynyt ja paikoin odotuksia parempi talousdata (mm. makroyllätysindikaattorit kääntyneet nousuun), pelättyä parempi Q2-tuloskausi sekä positiivinen uutisvirta liittyen mahdollisen koronavirusrokotteen laajamittaisempaan käyttöönottoon vielä tämän vuoden puolella. Markkinoiden fokus on lähes yksinomaan markkinoita tukevissa seikoissa. Toistaiseksi markkinat ovat miltei kokonaan sivuuttaneet uhkakuvat, jotka liittyvät muun muassa suurvaltasuhteiden (Kiina/Yhdysvallat) rappeutumiseen, koronapandemian toisen aallon tulemiseen sekä kasvukuvan hyytymiseen loppuvuonna, mikäli työllisyystilanteessa ei tapahdu merkittävää paranemista, etenkin Yhdysvalloissa.

Koronapandemian osalta tartuntamäärät ovat edelleen kasvussa. Tähän mennessä on todennettu yli 25 miljoonaa tartuntaa globaalisti. Yhdysvalloissa tilanne on hitaasti menossa parempaan suuntaan (keskimäärin 41 000 uutta tartuntaa päivässä viimeisen viikon aikana). Sen sijaan Euroopassa tartuntakäyrät ovat nousussa, esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa uudet tartuntamäärät ovat nousseet melkein maaliskuun huipputasoille. Espanjassa rekisteröitiin viimeisten päivien aikana keskimäärin noin 8 000 tartuntaa päivässä ja Ranskassa 5 000 tartuntaa päivässä. Alueellisiin rajoituksiin, kuten laajempaan maskipakkoon ja matkustusrajoituksiin, on useissa maissa ryhdytty, jotta tilanne saataisiin taas hallintaan ja vältyttäisiin laajoilta sulkutoimilta. Britannian hallitus ilmoitti heinäkuun puolessa välissä asettavansa muun muassa Ranskasta ja Alankomaista saapuville matkustajille 14 päivän karanteenin pahentuneen koronavirustilanteen takia. Ranskassa puolestaan on otettu käyttöön laajempi maskipakko kaikissa julkisissa tiloissa, kuten pankeissa, kaupoissa ja supermarketeissa. Samat rajoitukset on jo aikaisemmin otettu käyttöön Espanjassa. Vaikka riskit laajamittaisemmille sulkutoimille ovat kasvussa, emme edelleen pidä niitä kovin todennäköisenä, sillä taloudet ovat jo valmiiksi varsin hauraat eivätkä kestäisi toista sulkua.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt elokuussa lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme yhä Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korko-puolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg