2022-08-04 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.7.2022: Vahvaa toipumista heinäkuussa


Kolmen laskukuukauden jälkeen markkinatuotot kääntyivät heinäkuussa reiluun nousuun sekä osake- että korkopuolella. Osakepuolella suurin nousu koettiin Yhdysvalloissa, missä kurssit nousivat euromääräisesti yli 12 %, mutta myös muualla päästiin koviin nousulukuihin (Pohjoismaat +11,4 %, Japani +8,4 %, Eurooppa +7,6 %, Suomi +6,8 %). Tämän seurauksena globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) nousivat euromääräisesti 9,7 %. Vuoden alusta laskua on kertynyt enää vajaat 5 prosenttia.

Markkinanousu-kaupunki-1200-628


Korkopuolella tuottokehitys oli niin ikään vahvasti positiivinen, kun kaikissa pääomaisuuslajeissa tuotot olivat selvästi positiiviset. Suurin nousu nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (+5,4 %), mutta koviin nousuprosentteihin ylsivät myös korkeamman luottoluokituksen euromääräiset yrityslainat (+4,6 %), matalamman luottoluokituksen globaalit yrityslainat (+4,4 %) sekä euroalueen nimellismääräiset valtionlainat (+4,1 %). Kehittyvien alueiden taalamääräisten (+3,2 %) ja paikallisvaluuttamääräisten (+2,9 %) velkakirjojen tuotot päätyivät myös selvään nousuun.

Sijoitusmarkkinoiden vahvan tuottojakson taustalla ovat viime kuussa voimakkaasti laskenut korkotaso sekä pelättyä paremmin sujunut toisen neljänneksen tuloskausi. Korkojen laskun ja positiivisen tuottojakson syynä on markkinoiden tulkinta siitä, että keskuspankkien koronnostotahti olisi syksyllä maltillisempi inflaatiopaineiden laskun myötä ja tämän seurauksena vältyttäisiin ajamasta talouksia taantumaan. Mielestämme tämä tulkinta on ennenaikainen, sillä inflaatiopaineet ovat jatkuneet kesällä voimakkaina ja inflaatiotaso on edelleen kaukana keskuspankkien tavoitetasosta. Näin ollen näemme koronnostotahdin pysyvän reippaana, erityisesti Yhdysvalloissa, ja taantumariskien olevan edelleen koholla.

Keskuspankkirintamalla heinäkuu tarjosi markkinoille paljon pureskeltavaa. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed jatkoi odotetusti ohjauskoron voimakasta nostoa heinäkuun loppupuolella nostamalla ohjauskorkoa 75 korkopisteellä 2,25–2,5 %:iin, mikä on nopein koronnostotahti 40 vuoteen. Nosto tapahtui sen jälkeen, kun heinäkuun yleisinflaatio ylitti jälleen odotukset ja osoitti 9,1 %:n nousua vuodentakaiseen verrattuna. Markkinoiden reaktiona lisääntyneisiin pelkoihin Fedin aiheuttamasta taantumasta Yhdysvaltojen valtionlainojen tuottokäyrä kääntyi heinäkuussa negatiiviseksi 2–10 vuoden korkojen välillä, kun Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainojen tuotot laskivat kuukauden aikana. Myös Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokous oli heinäkuussa sijoittajien keskiössä, kun pankki ilmoitti kuun loppupuolella nostavansa ohjauskorkoaan ennakoitua enemmän 0,5 %-yksiköllä korkean inflaation pakottamana. EKP julkisti myös uuden rahapolitiikan työkalun Transmission Protection Instrumentin (TPI). TPI:n avulla EKP voi ostaa tiettyjä arvopapereita torjuakseen ”ei-toivottuja markkinareaktioita”. Työkalun on tarkoitus olla joustava, mutta EKP ei ole vielä päässyt sopuun sen aktivointikriteereistä.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi heinäkuussa muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät heinäkuussa ennallaan. Olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luotto-luokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.


Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergTämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.